Balkanlarda ki Osmanlı eserleri - Camiiler

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Camii
Osmanlı Devleti Balkanlar'da fetih faaliyetleri yürütürken aynı zamanda fethettiği toprakları kazanmak adına imar etmiştir. Asırlarca süren Osmanlı hakimiyetinden geriye kalan bu kültür mirasının en önemli unsurlarından olan Osmanlı camileri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, fetih ettiği balkan devletlerinde rahat bir yönetim sürdürmüştür. O bölgeye Türk vatandaşlar göndererek Avrupa da Türkleşmeyi sağlayan Osmanlı Devleti, aynı zaman da yaptırdığı Camilerlede tarihe geçmeyi başarmıştır.

Osmanlı Devleti Balkanlar'da fetih faaliyetleri yürütürken aynı zamanda fethettiği toprakları kazanmak adına imar etmiştir. Asırlarca süren Osmanlı hakimiyetinden geriye kalan bu kültür mirasının en önemli unsurlarından olan Osmanlı camileri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, fetih ettiği balkan devletlerinde rahat bir yönetim sürdürmüştür. O bölgeye Türk vatandaşlar göndererek Avrupa da Türkleşmeyi sağlayan Osmanlı Devleti, aynı zaman da yaptırdığı Camilerlede tarihe geçmeyi başarmıştır. İşte günümüzde de hala balkanlarda var olan camiler.

MAKEDONYA :

Balkanlarda yer alan remi adıyla Makedonya Cumhuriyeti olarak bilinen toplam 2 milyon nüfusa sahip olan bu ülke Osmanlı Devleti tarafından fetih edildiğinde toplam da 4 camiye sahip olmuştur.

makedonya-004.jpg


1- Alaca Camii​

Kalkandelen şehrinde yer alan ve Barok mimari tarzıyla inşa edilmiş olan yaklaşık 600 yıldır Osmanlı ihtişamını temsil ediyor.

alaca-camii-makedonya.jpg2- İshak Bey Camii​

1436 yılında inşaatın başlanan cami iki yıl sonra ibadete açılmıştır. Üsküp'te yer alan önemli camilerden biridir.

ishak-bey-camii-makedonya.jpg3- Burmalı Camii
Üsküp'te 1494 yılında yapılan Burmalı camii, 1925 yılında Sırp rejimi tarafından yağmalanmış ve yıkılmıştır.

burmali-camii-makedonya.jpg4- Mustafa Paşa Camii​

Osmanlı Devletinin en ihtişamlı döneminin eserlerinden biri olan cami, 16. yüzyılın Türk mimarisinin yüksek seviyesini göstermesi bakımından çok mühimdir.

mustafa-pasa-camii-makedonya.jpg


BOSNA HERSEK

İçerisinde birden fazla ırkı barındıran Bosna Hersek, Sırp, Boşnak ve Hırvat uyruklu vatandaşlara da sahiptir. Osmanlı Devlet'inden kalan Camiileri de özenle saklayan ve koruyan Bosna Hersek gerçekten de saygı değer bir kültüre sahiptir.

bosna-hersek.jpg


1- Ali Paşa Camii​

Budin beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılan bu cami, klasik dönemin önemli mimari eserlerindendir.

ali-pasa-camii-bosna-hersek.jpg2- Gazi Hüsrev Bey Camii​

1537 yılında Bosna'da Gazi Hüsrev Bey adına yapılan camii şehrin merkezinde yer alan çok kapsamlı bir yapıdır.Şu an restore edilmektedir.

gazi-husrev-bey-camii-bosna-hersek.jpg3- Hünkar Camii​

Bosna'da bulunan Hünkar Camii, 1457’de İsa bey tarafından Fatih Sultan Mehmet Han’a armağan olarak yapılmıştır. Daha sonra ki dönemerde bazı eklemeler ve düzenlemelerle bugünki halini almıştır.

hunkar-camii-bosna-hersek.jpg


BULGARİSTAN

Balkanlarda bulunan bir diğer ülke ise Bulgarisitan'dır. Bizzat komşumuz olan Bulgaristan yaklaşık 7,2 milyon nüfusa sahiptir. Zamanında Osmanlı Devleti hükümdarlığı altına giren Bulgaristan, içerisinde çeşitli camiler de barındırmaktadır.

1- Şerif Ali Paşa Camii​

Halk arasında Tombul Camii olarakta bilinen bu cami, 1744 yılında Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde Şerif Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.

serif-ali-pasa-camii-bulgaristan.jpg2- İmaret Camii​

1442 yılında Şahabettin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bugün hala ibadete açık bir camidir.

imaret-camii-bulgaristan.jpg


YUNANİSTAN

Avrupa'nın güney doğusunda yer alan Yunanistan, bir zamanlar Osmanlı hükümdarlığı altındaydı. Osmanlı Devleti de Yunanistan'a kendisinden bir hatıra olarak Camiileri bırakmıştır.

1- Atina Fethiye Camii​

Yapıldığı tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bir tamir hüccetinde caminin Fatih Sultan Mehmet vakfiyesi olduğundan bahsedilmektedir.

atina-fethiye-camii.jpg


2- Yeni Cami​

Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik'te ki Yani Cami, 1902 yılında yapılmıştır. Cami bugün müze olarak kulanılmaktadır.

yeni-cami-yunanistan.jpgÇelebi Sultan Mehmet Camii​

1422 yılında Dimetoka'da inşa edilen camii, türlü yağmalamalara maruz kalmış ve ahır olarak kullanılmıştır. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde ayakta durmaktadır.

celebi-sultan-mehmet-camii-yunanistan.jpg


KOSOVA

Kosova, balkanlarda yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Diğer balkan ülkelerinde de olduğu gibi bir zamanlar Osmanlı'nın hükümdarlığı altında yer alan Kosova tarihi camilere ev sahipliği yapmaktadır.

kosova-001.jpg1- Hüseyin Kethüda Camii​

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen camii, Belgrad'da yapılan 250 Osmanlı camisinden ayakta kalan tek camidir. Bayraklı Camii olarakta bilinmektedir.

huseyin-kethuda-camii-kosova.jpg2- Kırık Camii​

Fatih Sultan Mehmet Han'ın kıymetli komutanlarından biri olan İsa Bey tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır.

kirik-camii-kosova.jpg3- Evrenos Yakup Bey Camii​

1526 yılında Kosava'nın merkezine yaptırılan caminin bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiştir.

evrenos-yakup-bey-camii-kosova.jpg


ARNAVUTLUK

Yunanistan'ın hemen kuzeyinde bulunan içerisinde binlerce Müslüman vatandaş barındıran Arnavutluk, Osmanlı Devrinden kalma tarihi camileri barındırmaktadır.
arnavutluk.jpg1- Muradiye Camii​

Müthiş bir mimari inceliğe sahip olan bu cami 1435 yılında Avlonya'da İkinci Murad tarafından yaptırılmıştır.

muradiye-camii-arnavutluk.jpg2- Ethem Bey Camii​

1966 ylından beri ibadete kapalı olan camii Arnavutluk'un Tiran Kentinde bulunmaktadır.

ethem-bey-camii-arnavutluk-001.jpg3- Bekarlar Camii​

Arnavutluk'un Berat kentinde bulunan Osmanlı mirası camii. ayakta kalmayı başarmış fakat oldukça zarar görmüştür.

bekarlar-camii-arnavutluk.jpg
 
Benzer konular
Osmanlı İmparatorluğu Kaptan-ı Derya Listesi
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    300
Osmanlı Donanması
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    679
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) İlk Yardım Broşürü - 1910'lar
 • Ugur
 • Ugur,
 • Resim ve Fotoğraf Galerisi
 • 0    3K
Üst