Ey gökleri ve yeri yaratan Allah’ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin.

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet'e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem'e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
- Hadisi Şerif-Buhârî, Edeb, 69, Müslim, Birr,103, 104
 
Allahım!
Sana karşı görevlerimde birçok eksiğim var. Yarattıklarının da üzerimde birçok hakkı bulunmaktadır.
Allahım! Sana karşı olan eksikliklerimi bağışla. Yarattıklarına karşı olanlardan da beni kurtar. Âmin.
 
index.jpg
 
İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
- Hadisi Şerif-Buhârî, Tevhid, 2
 
Gecenin ardından bir sabah gönderen Allah,
Bunca kederin ardından da bir inşirah gönderir yüreğim...
Endişe etme, ümit et...
 
Duanın Kabul Edilmesi

Allah, kuluna cevap vermek için onun her ne vesile ile olursa olsun kendisine yönelmesini istemektedir: "Rabb’iniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir" (Mü’min 40/60).

Dua bir ibadet olduğu için onun esas karşılığı ahirette verilecektir. Dolayısıyla dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi, duam kabul edilmedi dememelidir. Çünkü onun duasına verilecek karşılık ahirete bırakılmış olabilir. Bununla birlikte Allah Teâlâ, dua eden kulun dünya hayatı açısından kendisi için yararlı isteklerini de ilâhî bir lutuf olarak vermektedir. Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

"Allah’a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet ya dünyada peşin olur ya da ahirete saklanır yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-i rahmin kopmasını istememiş olsun ya da acele etmemiş olsun."
Enver Kumru saygılar..
 
"Herhangi bir müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve eksilen şey, kurdun, kuşun, insanın yediği şey, o ağacı diken için sadakadır.”
(Müslim, “Müsakat”, 7, 9, 12)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Geri