Germiyanoğulları Beyliği (1302-1428)

Germiyanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde Batı Anadolu’da Kütahya merkezli olarak kurulmuş bir beyliktir.

İkinci dönem Anadolu Beylikleri
Germiyan adının anlamı Farsça dilinde "sıcak" anlamına gelen germâ sözcüğünden, yine Farsçadaki çoğul üretme takısı -yân ile türetilmiştir. "Ilıcalar" anlamına gelir. Germiyan aşiretinin menşei hakkında çeşitli görüşler vardır. Bu görüşler; Oğuzlar'ın Afşar boyuna mensup bulundukları, Harezmli oldukları ya da Türkmen ve Kürtlerin konfederasyonundan oluşan bir beylik olduğu olduğu yönündedir. Fakat görüşlerden hangisinin gerçeği ifade ettiği kesin olarak tespit edilememektedir.

I. Murat döneminde bazı toprakları (Simav, Emet, Tavşanlı ve çevresi) çeyiz olarak Osmanlılara verildi. Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulurken, 1428 yılında II. Yakub Bey memleketini kız kardeşinin torunu II. Murad'a vasiyet ederek vefatını müteakip Germiyanoğulları beyliği, Osmanlılara katıldı.
 

Ugur

Administrator
Benzer konular
Karamanoğulları Beyliği (1250-1487)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
Saruhanoğulları Beyliği (1313-1412)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
Karesioğulları Beyliği (1299-1361)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
Hamitoğulları Beyliği (1280-1391)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
Üst