Üst
Teke Yarımadası - Teke Yöresi - Teke Platosu

Teke Yarımadası - Teke Yöresi - Teke Platosu

Teke Yöresi Teke Yarımadası, Türkiye'nin güney batısında Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi arasında Akdeniz'e doğru uzanan yarımadadır. Göller Bölgesi'yle kuzeyden sınırlanır. Eski çağlarda Likya olarak bilinirdi. İsmi bölgeye Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yerleştirilen Teke Boyu'ndan gelmektedir. Teke Yöresi olarak da bilinmektedir. Bitki örtüsü makidir.

Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır. Burdur Gölü havzası ve Dalaman Çayı’nın yukarı havzasına Teke Yöresi denmektedir.

Bölge halkı, yörede arazi yapısının ve bitki örtüsünün elverişli olması nedeniyle kısmen tarım, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır.

Kültür​

9/16 lık hareketli türküler, teke zortlatmarı, kıvrak zeybekler ve uzun hava türünde gurbet havaları, boğaz havaları yörenin karakteristik müziklerindendir. Dokuz vuruşlu tahtacı semahları da görülür. Başlıca çalgılar; bağlama, elle çalınan üç telli bağlama, kabak kemane, sipsi, artık çok az kullanılan hegit, kaval,davul ve zurnadır. 9/16 lık türküler bağlama ile ‘teke mızrabı' denilen’ ters üçlemeli özel bir mızrap tavrıyla çalınır.
 
Geri