Üst
Hz. Musa (a.s.)’ın haber verdiği peygamber kim?

Hz. Musa (a.s.)’ın haber verdiği peygamber kim?

BULUT

Super Moderator

Hz. Musa (a.s.)’ın haber verdiği peygamber kim?Hz. Musa (a.s.)’ın haber verdiği peygamber kim?

Kitab-ı Mukaddes, Tesniye Bâb 18, Ayet 18:“Onlar için kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım.”

Yeni ahit Resullerin İşleri, Bâb: 3, Ayet 22:“Gerçek, Musa demiştir: “Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler, İsmail ve sıra ile gelenler, hep söylenen bu günleri ilan ettiler.”

Şimdi Kitab-ı Mukaddes’ten alınan bu iki cümleyi tahlil edelim:

1-)Hz. Musa’nın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İshak’ın soyundan gelen İsrailoğulları’na; “kardeşleriniz” şeklindeki hitabı, Hz. İshak’ın kardeşi Hz. İsmail’in soyuna yani İsmailoğulları’na işarettir. İsmailoğulları’ndan gelecek olan peygamber ise ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) olabilir; çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz (s.a.v.) gelmiştir. Hz. Yuşa ve Hz. İsa; Hz. İsmail’den değil, İsrailoğulları’ndandır.

2-)
Hz. Musa, “benim gibi” sözüyle Peygamberimiz’i kastetmektedir. Çünkü cihad, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması.. gibi yirmi kadar hususta Hz. Musa’ya benzeyen, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Hz. Yuşa ve Hz. İsa değildir

3-)
Ayette geçen, “Sözlerimi ağzına koyacağım.” ifadesi, Efendimiz’in ümmi olup okuma yazmayı bilmediği hâlde Allah’ın kelamını kolayca hıfzedip insanlara okuyacağına işarettir. Ve bu haber, verildiği gibi aynen gerçekleşmiştir.

Ayrıca Tesniye 18 ve 19. ayetlerdeki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz: Bu cümlelerde, “gelecek peygamberin, Tanrı’nın ismiyle sözler söyleyeceği” vurgulanmaktadır. Peygamberimiz’e gelen Kur’an’ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinden birisi de, Kur’an’ın 114 surenin 113’ünün Besmele ile yani “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle) diye başlamasıdır.

Hatta Peygamberimiz sadece Kur’an ayetlerini okumaya değil, her işine besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Demek, Tevrat’ta geleceği müjdelenen ve Tanrı’nın ismiyle sözler söyleyeceği bildirilen zat, Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.
 
Geri