Porsuk Çayı

Ugur

Administrator
Porsuk Çayı 488 km uzunluğu ile Sakarya ırmağının en uzun koludur. En uzak kaynağı, Dumlupınar'ın güneyinde Ahır Dağı'nın kuzey yamaçlarından çıkan Bayatçık deresidir. Bu dere Murat Dağı'nın kuzey yamaçlarından inen Kızıltaş Suyu ile Altıntaş ovasında birleşir. Buradan itibaren yatağında sürekli olarak su bulunan akarsu, Porsuk adını alır. Kuzeye doğru akan çay, Kütahya Ovası'nın doğu kenarından geçip ovayı sulayan Felent Çayı'nı alır. Porsuk barajı arkasında toplanır. Kuzeydoğuya dönerek Eskişehir ovasına girer ve düzenlenmiş bir kolu, Eskişehir'in içinden geçer. Eskişehir'den sonra doğuya yönelir. Ankara'ya giden demiryoluyla boylanır ve Yassıhöyük'ün karşısından Sakarya'ya dökülür.
porsuk.jpg

Eskişehir'in güneybatısında yeralan "Porsuk I" (1948`de hizmete girmiştir) ve `"Porsuk II" (1971'de hizmete girmiştir) barajları arkasında toplandıktan sonra, Eskişehir Ovası`ndan ve Eskişehir kentinden geçer. Yassıhöyük karşısında Sakarya Irmağı'na ulaşır.

 
Üst