Üst
Tarihi savaşlarda  komutanların  başarılarının  sırrı: Askere  verilen  yiyecek

Tarihi savaşlarda komutanların başarılarının sırrı: Askere verilen yiyecek

OSmanlıdan bir sefer
OSmanlıdan bir sefer
Tarihte pek çok komutan başarıları ve fethettikleri topraklarda dünya tarihine damga vurmuş ve isimleri yıllarca süregelmiştir. Pekçok komutan ve İmparatorun, Savaşları kazanmasında, ülkeleri Feth etmesinde ve büyük Birer Fatih olmasında yardımcı olan pek çok kişisel özellik, kabiliyet ve şans yardımcı olsa da göz ardı edilmesine rağmen bu fetihler de çok büyük önem sahibi olan bir başka olgu vardır ki orduların Savaş kazanmasında baş rol oynar; askerlere verilen yemekler...

Ordunun yiyeceği konusunda en özlü sözlerden biri Napolyon'un "Ordular midelerinin üstünde yürür" sözü olup , Napolyon sözleri arasında yer almıştır. Yani Napolyon burada askerlerin yiyecek ve ihmal koşullarının gerekli unsurlarla sağlanması halinde orduların başarılı olacağını anlatmak istemiştir.

Osmanlı devrinde de yeniçerilerin yağlı hoşaf isteriz isyanı da akıllara gelince (Tabii bu isyanın bahanesidir asıl İsyan edilen nokta başkadır) Orduya verilen yiyeceklerin ve askerlerin yemek durumunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

İnsanlar yaşamlarının gereği olarak her gün ortalama 3 öğün yemek yemektedirler. Tabii bu durum savaşan askerler ve büyük ordular için zamanında sıkıntılar oluşturmuştur. Hatta o derece ki tarihte yaşanan Amerikan iç savaşında, Kuzeylilerin askere adam toplamak için vadettikleri unsur para değil, üç öğün sıcak yemek olmuştur.

Gelin ünlü bazı komutanların onlara savaşları kazanmada ki başarılarının yardımcı olan ve zeka dolu yiyeceklere bir göz atalım...

Büyük İskender Askerlerine Bol Soğan Yedirirdi

Büyük İskender bilindiği gibi Makedonya kralı olup büyük bir sefere çıkarak Ortadoğu'yu, Mısır ve Hindistan'a kadar uzanan toprakları fethetmiş, tarihe damga Vurmuş Bir komutandır. Büyük İskender'in askerlerine formda kalmaları için çoğunlukla soğan yedirdiği bilinmektedir.

Tarihte Büyük İskender ile ilgili oldukça fazla kaynak bulunmaktadır. Bunun nedeni Büyük İskender Çıktığı bu sefer de yanına sırf başarılarını ve hareketlerini not alması için özel tarihçi getirilmiş ve Tüm hareketlerini nota dönüştür.

Soğanın vitamin deposu ve doğal bir antibiyotik olduğu için hastalıklardan korunması sebebiyle Büyük İskender'in bu sebzeyi askerleri yedirmesi askeri açıdan önemli unsurlardan biri olmuştur.

Cengiz Han'ın Başarısının Sırlarından biri Bulgur

Bulgur doğal bir folik asit kaynağıdır. Özellikle hamileler için tavsiye edilmektedir. Bulgur oldukça faydalı bir besin olduğu için çoğu uzman tarafından önerilmektedir. Cengiz Han da devasa Moğol ordusuna sürekli bulgur takviyesinde bulunmuş ve Ordu'nun güçlü kalmasına yardımcı olmuştur.

Şehirleri kasıp kavuran, geçtiği yerleri yağmalayan ve Avrupalıların şeytanın ordusu olarak isimlendirdiği Moğol ordusu, İkmal ve yiyecek sıkıntısı çekmeden uzun seferlere çıkmasının bir başkası önemli unsuru pastırma olmuştur.

Hayvan bağırsağı ya da derilerin içerisine yerleştirilen et, Moğol askerleri tarafından atların Eğerlerine yerleştirilip, Etin üstüne oturularak bu şekilde yolculuk yapılmaktaydı. Zaman içerisinde kuruyan ve üstüne oturulmasıyla suyu çekilen kuruyan et , parçalar halinde koparılarak ufak ufak askerler tarafından yemekteydi. Yani bir nevi asker yiyeceğine altında taşıyor ve bu sayede yiyecek sıkıntısı çekmiyordu.

Aynı yöntemi Orta Asya'dan göç eden Türklerde uygulamış ve Türk akıncılarının Anadolu'ya yerleşmesinde pastırma oldukça etkili olmuştur. Pastırmanın geleneksel yiyeceklerimiz arasına girmesinin sebeplerinden biri olmuştur.

Yeni Kıtaların Keşiflerinde Önemli Bir Unsur olan C Vitamini

Avrupalar Osmanlı'nın sıkıştırması ve hammadde kaynaklarının azalması sebebiyle Yeni ticaret yolları aramak için uzun denizlere , okyanuslara açılmış ve Yeni kıtalar keşfederek dünya tarihini değiştiren adımlar atmışlardır. Tabii başarılı olan keşifleri tarihte görmekteyiz. Bu aşamalara gelmeden önce pek çok başarısız gemi yolculuğu, geri Dönmeyen seferler ve batan gemiler ile son bulan keşif serüvenleri de yaşanmıştır. Başarısız gemi yolculuklarına sebep olan en önemli unsurlardan biri ise açık denizlerde gemide başlayan salgın hastalıklar olmuştur. Uzun seferlerde ve okyanuslarda en tehlikeli hastalıklardan birisi İskorbüt hastalığıdır.

Öyleki İskorbüt, 1500-1800 yılları arasında yaklaşık 2 milyon denizcinin ölümüne neden olmuştur. İlk olarak tarihte Hipokrat tarafından tanımlanan İskorbüt denizciler için en korkunç hastalıklardan biriydi ve büyük çoğunlukla ölümle sonuçlanıyordu.
Sürekli kuru gıda,konserve tüketen ve uzun gemi yolculuklarında taze gıda tüketmeyen Gemiciler , kolaylıklar İskorbüt hastalığına yakalanabiliyordu.

Bu hastalık dişlerin kendiliğinden düşmesi şeklinde başlangıç gösteren ve sonrasında halsizlikle ilerleyen, ölümle sonuçlanan tehlikeli bir rahatsızlıktır.
Kristof Kolomb Amerika'yı keşfinde tuttuğu günlükte İskorbüt hastalığından bahsetmiştir.

James Cook, Avustralyalı keşfeden İngiliz kaşiftir. James Cook bu hastalığın çaresi olarak C vitamini eksikliğinin olduğu kanısına vararak Doğru bir tespit ve gözlem de bulunup gemilere yüklü miktarda C vitamini içeren gıdalar yerleştirmesini emretmiştir. Bu sayede uzun Avustralya Seferi'ne çıktıktan sonra askerlerin ve gemi personelinin ağlıklı bir şekilde Avustralya Seferi'nin tamamlayıp Avustralya kıtasını İngiltere topraklarına katılmasını sağlamış ve dünya tarihine geçmiştir.

Görüldüğü gibi tarihte askerlere verilen yiyecekler başarılar kazanılmasında önemli bir faktör olmuştur. Savaşı kaybeden taraf sayısı genellikle yiyecek sıkıntısı, salgın hastalıklar ve hava şartları nedeniyle başarısız örneklerle ve tarih sayfalarına geçmiştir.

Napolyon'un "Ordular midelerinin üzerinde yürür" sözünü Rusya seferinde söylemesinin sebeplerinden biri de bu olmuştur. Devasa Fransız ordusu bir milyona yakın asker ile Rusya seferine çıkmış, İkmal yollarında yaşanan sıkıntılar, General Kış adıyla bilinen Rusya'nın dondurucu soğuğu ve diğer olumsuzlukların, isyanların devreye girmesiyle devasa Fransız ordusu, sadece 65.000 kadara askerle geri dönebilmiş, bu başarısız sefer Napolyon'un başarılı dönemini Rusya seferi ile sona erdirmiştir.

Ordunun beslenmesi ve yiyecek faktörü önemli bir etken olsa da Orduya verilen yiyeceklerden kasıt aslında tam anlamıyla verilen besin değil, ikmal fiziki şartlar ve özellikle askerlerin sağlıklı durumda kalmasını sağlayacak unsurlardır. Bu açıdan yine Napolyon'un tarihte önemli bir komutan olmasını sağlayan bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Napolyon özellikle askerlerin İkmal yollarını seri bir şekilde sağlanması konusunda uzmanlaşmış , Ancak bunu Rusya cephesinde sağlayamadığı için başarısız bir sefer düzenlemiştir.

Osmanlı ordusu da özellikle İkmal yollarını düzgün tutması ve askerlerinin sağlık, Yiyecek gibi unsurlarına önem vermesiyle, uzun ve başarılı fetihler gerçekleştirmiş, bu başarısını Ordu içerisindeki diğer kademelerin desteğiyle sürdürmüştür.

Ordunun ikmal ve yiyecek sıkıntısının giderilmesi konusunda Yavuz Sultan Selim önemli padişahları arasında yer almaktadır.Osmanlı Devleti Öyle ki uzun süren Kale kuşatmalarında ve ortadoğu'dan Balkanlar'a uzanan geniş coğrafyada yaptığı başarılı seferleri, yiyecek ve ikmal sıkıntısını ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmiş ve bu sayede tarihe geçen bir imparatorluk kurulmuştur.

İnsanların temel ihtiyacı olan su ve besin yine savaşlarda en önemli faktörler arasında olduğunu tarih bize tekrar kanıtlamaktadır. Öyle ki Cengiz Han Çin fethinde Pekin'e yaptığı seferde şehri tamamen kuşatmış ve kuşatma süresini bilerek uzun tutmuştur. Şehrin etrafını komple kuşatmış, hiç kimsenin geçmesine izin vermemiştir. Böylelikle Kale dışarıdan İkmal alamamış 3 ay sonra şehrin içerisinde yamyamlık vakaları dahi görünmeye başlamış ve Şehrin direnme gücü düşmüştür. Çinliler kendileri kuşatıldığında Kale duvarlarının oldukça sağlam olduğuna ve Moğolların onları geçemeyeceğini inanmıştır.

Cengiz Han ise şehrin direncini açlık ile kırmış ve çok zorlanmadan feth ederek Pekin'de inanılmaz katliam yapmıştır.

tarihkomplo.com
 
Geri