1500 metrelik gökdelen yapılıyor

MURATS44

topragizbiz.com
-

Araplar altın kaplama arabalardan daha zevkli bir hobi buldular:​


En yüksek gökdelen


Arap zenginlerinin petrolden gelen "ölçüsüz" parayı nasıl harcadıklarını ara ara izliyoruz televizyonlardan. Dükkandan oyuncak alır gibi futbol, basketbol kulüpleri satın alanlar, arabasını som altınla kaplatanlar, çocuğunun doğum gününde milyonlarca dolar ödeyip ünlü starları çağıranlar...

Suudi Arabistan'da ise tüm dünyanın dikkatini üstlerine çekecek bir projeye imza atmak üzereler.

Arabistan'ın 2. büyük kenti Cidde'de inşa edilecek olan gökdelenin, şu anki dünyanın en yüksek binası Burç Halife (Burj Khalifa)'nin 2 katı yüksekliğinde olması planlanıyor. Bu sayede bina dünya tarihinin "1 milden yüksek ilk bina, 1 kilometreden yüksek ilk bina" gibi sıfatlarına da erişmiş olacak.

Binanın içinde ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri ve yaşam alanlarının dışında "alternatif enerji üretme" tesisleri de olacak. Bu kadar yükseklikteki bir binanın enerjisinin tamamı olmasa da bir kısmının güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilmesi bekleniyor. Zaten Araplar da yeşil enerjiye son zamanlarda para yatırmaya başladı.

Projenin toplam maliyetinin 30 milyar doları bulabileceği konuşuluyor.


5406864928.jpg
Hadislerde, soruda geçenin aksine, yüksek binaların yapılması kıyamet alametlerinden sayılmaktadır. Nitekim bir Hadisde şöyle buyurulmaktadır:
"Kıyamet alametlerinden biri de, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun-keçi çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarış ettiklerini ve böbürlendiklerini görmendir.” (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, II/313),,
İnsanların aşağılık ayak takımı, yani bedeviler ve fakirler başkan ve lider olacaklar, zengin olup malları çoğalacak ve Allah’ın kullarına karşı övünmek ve böbürlenmek üzere apartmanlar yaptırmada birbirleriyle yarış edecekler, yüksek yüksek binalar yapacaklardır. Bazı ilim adamları bu cümlede İslamiyet'in yayılacağına işaret olduğunu söylemişlerdir. Kirmani şöyle diyor:
“Hasılı, kıyametin alametlerinden biri de Müslümanların sair memleketleri ve milletleri idare altına almalarıdır.”,,
Kurtubi der ki:
“Bundan maksat, çölde yaşayan göçebelerin ortalığı istila etmeleri ve zorla ülkeye sahip olmaları sonucu durumun değişeceğine dair haber vermektir. Böylelikle bunların malları çoğalacak ve bunların bütün gayretleri yüksek binalar yapmaya ve bunlarla övünmeye doğru yönelecektir. Biz bu dönemlerde bunlara tanık olduk.”,,
Yüksek binaların inşa edilmesi, Peygamberimiz (asm)'in haber verdiği, içinde bulunduğumuz dönemin ileri teknolojik koşullarını tasvir eden önemli işaretlerden biridir.

Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda görürüz ki, yüksek katlı binalar XIX. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması, gökdelen olarak tabir edilen yapıların inşaatına hız kazandırmıştır.

Gökdelenler XX. ve XXI. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de birer prestij sembolü haline gelmiştir. Hadiste belirtilen, insanların yüksek binalar yapma yarışı da, ülkelerin daha yüksek gökdelenler yapabilmek için büyük bir rekabet ve yarış içerisine girmeleriyle Allah'ın izniyle tam olarak gerçekleşmiştir.
 
Üst