Ashokan Direği - Paslanmayan Hint Direği

Delhi'nin paslanmaz demir direği Hindistan'ın Qutb kompleksinde bulunmaktadır. %98 demirden olan Ashokan Direği, 1.12 metresi yerin altında olmak üzere toplam 7.21 metre yüksekliğindedir. Direğin alt çapı 420 mm ve üst çapı 306 mm'dir.

ashokan-diregi_zpscl1nb1ul.jpg


Popüler bir geleneğe göre, sırtını direğe dayayıp direğin arkasındaki birinin ellerini tutmasının şans getirdiğine inanılırdı. Bu uygulama direğin alt kısmında belirgin aşınma ve görülebilir renk değişikliğine neden oldu. Ziyaretçilerin neden olduğu bu hasarı önlemek amacıyla 1997 yılında direk etrafında bir çit kuruldu.

ashokan-diregi-sans_zpshiivwn64.jpg


Ashokan Direğinin Tarihi​

Gupta altın paraların incelenmesiyle direğin Gupta İmparatorluğu zamanında Chandragupta Vikramaditya (M.S. 375-413) tarafından yapıldığı söylenmiştir, fakat M.Ö. 912 gibi eski bir tarihte yapıldığını söyleyenler de olmuştur. Gupta İmparatorluğu aşağı yukarı M.S. 320'den 520'ye kadar Gupta Hanedanı tarafından yönetilen bir imparatorluk idi. Toprakları, günümüzdeki kuzey ve orta Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in bazı bölgelerini kapsardı. Gupta İmparatorluğu dönemi bilim, matematik, gökbilim, din ve felsefedeki ilerlemeleri nedeniyle Hindistan'ın Altın Çağı olarak bilinir.

Bu demir direğin konumu eskiden Vishnupadagiri’da (şimdiki ismi modern Udayagiri) bulunuyordu ve ''Lord Vişnu'nun ayak izindeki tepecik'' anlamına gelmektedir. Vishnupadagiri dünyanın Yengeç Dönencesi üzerinde bulunmaktaydı, bu sebeple burası Gupta zamanında astronomik incelemelerin merkezi sayılırdı. Direk burada bir güneş saati olarak kullanılıyordu ve günötesinde (Summer solstice, 21 Haziran) sabah gölgesi Vişnu'nun ayak izi yönüne doğru düşüyordu (verilenin bilginin doğruluğu kesin değildir).

ashokan-yazi_zpspras7fpf.jpg


Direğin üzerinde yer alan yazılardan bir tanesinde Tomar Kralı Anangpal II’den bahsedilmektedir, bu da Kral tarafından bu direğin orijinal yerinde yapıldığını düşündürtmektedir. Direğin üzerinde Sanskritçe (Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı en eski belgeli lisan) yazılmış Brahmi yazıtları vardır. Yazıda Lord Vişnu’nun onuru adına bu direğin dikildiği yazılmıştır ve aynı zamanda Gupta Kralı Chandragupta Vikramaditya için övgüler içermektedir.

Ashokan Direği Neden Paslanmıyor?​

Hindistan Kanpur Teknoloji Enstitüsü'nden R. Balasubramaniam, ''Current Science'' dergisinde yayınladığı raporda demirin üzerindeki koruyucu zardan bahsetmiştir. Bu koruyucu zarın oluşmasında en önemli faktörler;

Demirin mikro yapısında ikinci faz partiküller (cüruf ve indirgenmemiş demir oksitler),
Metaldeki yüksek oranda fosfor,
Atmosferik koşullarda bölgenin iklimsel etkilerinde yaşanan ıslanma ve kuruma.

Kristal yapısı altında yer alan demir hidrojen fosfat hidrat korozyona dayanıklıdır. Bu şekilde direğin neden paslanmadığı bilimsel açıdan açıklığa kavuşmuştur.

[HARITA]Iron pillar of Delhi[/HARITA]

Kaynak:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilier_de_fer_de_Delhi
http://www.evrimagaci.org/index.php/fotograf/83/4349
 
İlginç. Haritadaki direkle resimdeki direk farklı. DEmirin paslanmaması günümüz teknolojisi ile mümkün ama binlerce yıl öncesinden bunu nasıl bilmişler? Teknoloji o zaman daha ileriymiş sanki....
 
Geri