İslam'a Davetin Kronolojisi

BULUT

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
İslam’ davetin kronolojisiHz. Peygamberin Hayatının Ve İslâm Davetinin Kronolojisi

RİSÂLET ÖNCESİ

Haziran 569- Muhammed b. Abdullah’ın doğumu Ağustos 569- Muhammed b. Abdullah’ın süt anneye verilişi

573- Muhammed b. Abdullah’ın Medine’ye dönmesi ve annesi Amine’nin yanında kalmaya başlaması

575- Amine’nin vefatı ve Muhammed b. Abdullah’ın dedesi Abdulmuttalib’in yanında kalmaya başlaması

577- Abdulmuttalib’in ölümü ve Muhammed b. Abdullah’ın amcası Ebü Talib’in yanında kalmaya başlaması

581- Muhammed b. Abdullah’ın amcası Ebû Talib ile birlikte Busrâ’ya gitmesi Muhammed b. Abdullah’ın amcası Zubeyr ile Yemen bölgesine gitmesi

589/590- Muhammed b. Abdullah’ın 4. Ficar savaşma katılması

590- Muhammed b. Abdullah’ın Hılfu’l Füdûl grubunun üyesi oluşu

593 – Muhammed b. Abdullah’ın Esma bint-i Huveylid adına ticaretle uğraşması

594- Muhammed b. Abdullah’ın Hatice bint-i Huveylid adına ticaret için Suriye bölgesine gitmesi

595- Muhammed b. Abdullah’ın Hatice bint-i Huveylid ile evlenmesi

(595-607)- Muhammed b. Abdullah’ın ticari amaçlarla Suriye, Umman ve Yemen bölgelerine gitmesi

605- Kabe’nin tamir edilmesi ve Muhammed b. Abdullah’ın Mekke’nin seçkin aileleri arasında hakem oluşu

606- Muhammed b. Abdullah’ın ticareti bırakması ve münzeviliğe meyletmesi Haziran-Aralık

609- Muhammed b. Abdullah’ın, altı ay süren ve çevresinde gerçekleşen bir dizi gariplikler yaşaması.

22 Aralık 609 / 1 Ocak 610- Muhammed b. Abdullah’a bir peygamber olarak seçildiğinin bildirilmesi ve Alâk sûresinin ilk ayetlerinin vahyolunması

610-613 – Bir peygamber olarak seçildiğini öğrenen Resûlüllah’ın vahiy beklemesi, fakat vahyin gelmemesi (Fetret- vahiy devri)

RÎSÂLET SÜRECİ

Mekke Dönemi


613-615- Bireysel davet dönemi

616- Kitlesel davetin başlaması

616/617- Müşriklerin müminlere yönelik baskı ve şiddet uygulamaları.

Mart- 617- Birinci Habeşistan hicreti

Haziran 617- Birinci Habeşistan hicretine katılan müminlerin Mekke’ye dönüşleri

Eylül (?) 617- ikinci Habeşistan hicreti

Eylül/Ekim 617- Hamza ve Ömer’in Müslüman olmaları

618- Müşrik liderlerin Resulüllah ile anlaşma girişimleri

618-620- Müminlerin boykot edilmeleri

Aralık 620- Hz. Hatice ve Ebû Talib’in vefatı

621 (ilk aylar)- Resulüllah’ın Taif yolculuğu

621 (ilk aylar)- Miraç mucizesi

Haziran/Temmuz 621- Birinci Akabe biati

Haziran/Temmuz 622- îkinci Akabe biati

Medine Dönemi

Hicrî 1.Yıl


16 Temmuz 622- Hicretin Başlaması

9 Eylül 622- Dâru’n Nedve’de Resulüllah’a yönelik suikast kararının alındığı toplantının tertip edilmesi.

9/10 Eylül 622- Gece vakti Resulüllah’ın evinin kuşatılması ve Resulüllah’ın evinden ayrılması

10-12 Eylül 622- Medine’ye doğru yola çıkmadan önce Sevr mağarasında bekleyiş

13 Eylül 622- Medine’ye hareket ediş

21 Eylül 622- Medine’ye (Küba) varış

21-25 Eylül 622- Küba mescidinin inşası

25 Eylül 622- İlk Cuma namazı

25 Ekim 622- Namazın düzenlenmesi (öğle, ikindi ve yatsının 4 rekat yapılması)

Mart 623- Muhacir ile Ensâr arasında kardeşliğin tesisi

îlk aylar- 623- Medine islâm Devleti’nin anayasasının yazılması

ilk aylar- 623- Medine’nin imarı

İlk aylar- 623- Pazar yeri tahsis edilmesi

Şubat- 623- Savaşa izin verilmesi

Mart 623- Hz. Hamza komutasında Sifül Bahr (îs) harekâtı

Nisan 623 – Mescid-i Nebinin inşası

Nisan 623- Ubeyde b. Haris komutasında Râbig harekâtı

Mayıs 623- Sâ’d b. Ebî Vakkâs komutasında Harrâr harekâtı

Hicrî 2. Yil

15 Temmuz 623- Resulüllah’ın Aşure orucu tutması

Ağustos 623: Ebvâ (Veddân) gazvesi (Çıkış: 16 Ağustos 623)

29 Ağustos 623- Hz. Ali ile Fâtıma’nm nikahlanması

Eylül 623- I. Bedir (Safevan) harekâtı

Eylül 623- Buvât harekâtı

Kasım 623- Uşeyre harekâtı (Çıkış: 31 Ekim)

Kasım 623- ZüTu Seyre harekâtı

Ocak 624- Kıblenin değişmesi

Ocak 624- Ezanın tahsisi

Ocak 624- Nahle harekâtı (Savaş : 27 Ocak)

Şubat 624- Yenbu harekâtı (Çıkış: 29 Ocak)

12 Şubat 624- Cüveyne harekâtı

26 Şubat 624- Orucun farz kılınması

Mart 624- ilk teravih namazının kılınması

14 Mart 624- Bedir Savaşı

Mart 624- Hz. Rukiyye’nin (Resulüllah’m kızı) vefatı (Bedir sonrası)

25 Mart 624- Fitrenin emredilmesi

27 Mart 624- ilk Ramazan bayramı

27 Mart – 18 Nisan 624- Karkaratülküdr harekâtı

20 Nisan 624 – Kaynukaların ablukaya alınması

8 Mayıs 624 – Kaynukalarm Medine’den kovulmaları

29 Mayıs – 4 Haziran 624- Sevîk gazvesi

5 Haziran 624- ilk Kurban bayramı

Haziran 624- Osman b. Maz’ûn’un vefatı

Hicrî 3. Yıl

23 Ağustos (Çıkış tarihi)- Zûemer harekâtı

25 Ağustos 624- Ka’b b. Eşrefin öldürülüşü

Eylül 624- Buhran harekâtı

8 Kasım 624 (Çıkış, tarihi)- Karede harekâtı

Ocak 625 – Resulüllah’ın Hz. Hafsa ile evlenmesi

Şubat 625 – Resulûllah’ın Hz. Zeyneb ile evlenmesi

2 Mart 625- Hz. Hasan’ın doğumu

30 Mart 625- Uhud Savaşı

2-6 Nisan 625- Hamrâülesed harekâtı

Hicrî 4. Yıl

Haziran 625-Katan harekâtı

Haziran 625-Nübeyh harekâtı

Ağustos 625-Maûna katliamı

Ağustos 625-Recî Katliamı

23 Ağustos- 15 Eylül 625-Nadir kuşatması ve Nadirlerin Medine’den kovulmaları

Eylül 625-îçkinin haram kılınması

Ekim 625-Abdullah’ın vefatı (Resulûllah’ın torunu)

10 Ocak 626-Hz. Hüseyin’in doğumu

Mart 626-Bedir harekâtı

Hicrî 5. YIL

12 Haziran 626 – Zatü’r Rika harekâtı

25 Ağustos-18 Eylül 626- Dûmetülcendel harekâtı

Aralık 626- Müzeyne heyetinin Medine’ye gelişi

Aralık 626- Sâ’d b. Bekr heyetinin Medine’ye gelişi

Ocak 627- Müreysi harekâtı

Ocak 627- Teyemmüm’e izin verilmesi

Ocak/Şubat 627- Hz. Aişe’ye iftira atılması (Ifk hadisesi)

Mart 627- Hendek Savaşı Nisan

627- Kurayza Kuşatması ve Kurayzaların Medine’den kovulmaları

Hicrî 6. Yıl

Haziran 627- Dariyye/el-Kurtâ harekâtı

Temmuz 627- Lihyan harekâtı

Ağustos 627- Gabe harekâtı

Ağustos 627- Gamre harekâtı

Ağustos 627- Zû’l Kassa harekâtı

Eylül 627- Cemum harekâtı

Eylül 627- İs harekâtı

Ekim 627- Tarif harekâtı

Kasım 627- Vadi’l Kura harekâtı

Aralık 627- Dümet el-Cendel harekâtı

Aralık 627- Medyen harekâtı

Aralık 627- Fedek harekâtı

Ocak 628- Benî Fezâriyye harekâtı

Şubat 628- Benî Ureyne harekâtı

13 Mart 628- Medine’den çıkış (Umre için)

Nisan 628- Hudeybiye anlaşması

10 Mayıs 628- Medine’ye dönüş (Hudeybiye dönüşü)

Mayıs 628- Bazı kral ve valilere İslâm’a davet mektubu gönderilmesi

Hicrî 7. Yıl

17 Haziran 628- Hayber’in fethi

Aralık 628- Türaba harekâtı

Aralık 628- Necid harekâtı

Ocak 629- Meyfea harekâtı

Şubat 629- Cinâb harekâtı

2 Mart 629- Kaza Umresi için Medine’den ayrılış

Nisan 629- Kaza Umresi sonrası Medine’ye dönüş

Hicrî 8. Yıl

Mayıs 629- Benî Süleynı harekâtı

Mayıs 629- Hz. Zeyneb’in vefatı (Resulüllah’ın kızı)

31 Mayıs 629- Kureyş’in üç ünlü liderinin; Halid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b Talha’nın Müslüman olmak için Medine’ye gelmeleri

Haziran 629- Kedîd harekâtı

Haziran 629- Fedek harekâtı

Temmuz 629- Zâtüaflah harekâtı

Temmuz 629- Siyy harekâtı

Eylül 629- Mûte Savaşı

Ekim 629- Zâtü’s Selâsil harekâtı

Ekim 629- Gâbe (Hadıra) harekâtı

Kasım 629- Habat harekâtı

Aralık 629- Kureyş’in müttefiklerinin Hudeybiye anlaşmasını ihlâl etmeleri ve Ebû Süfyan’ın anlaşmayı devam ettirmek için Medine’ye gelişi.

Aralık 629- Izâm harekâtı

11 Ocak 630- Mekke’nin Fethi

17 Ocak 630- Halid b. Velid’in Nahle’deki Uzza putunu imha etmesi

Ocak 630- Amr b. As’m Ruhât’taki Süvâ putunu imha etmesi

Ocak 630- Sâ’d b. Zeyd’in Müşellel’deki Menât putunu imha etmesi

Ocak 630- Yelemlem harekâtı

Ocak 630- Benî Cezime harekâtı

4 Şubat 630- Huneyn (Hevâzin) Savaşı

Şubat 630- Taif in kuşatılması

Mart 630- Umre ve Medine’ye dönüş

Mart 630- Benî Bahile temsilcilerinin Medine’ye gelişi

Mart 630- Bahreyn yönetimiyle anlaşma imzalanması

Mart 630- Benî Salebe temsilcilerinin Medine’ye gelişi

Mart 630- San’a harekâtı

Mart 630- Hadramut harekâtı

Mart 630- Suda kabilesinin temsilcilerinin Medine’ye geüşi

Hîcri 9. Yıl

Nisan 630- 14 Nisan 632- Harkh kabilelerin temsilcilerinin peş peşe Medine’ye gelişleri (Son Heyet Yemenli Benî Nah kabilesinin temsilcileridir. 100 kişiyle geldiler)

Mayıs 630- Farklı yerleşim merkezlerine zekât memurlarının gönderilmesi

Mayıs 630- Benî Temim harekâtı

Mayıs 630- Tebâle harekâtı

Haziran 630- Kuratâ harekâtı

Temmuz 630- Habeşli bir gruba karşı yürütülen harekât

Temmuz 630- Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu el-Fils’ü imha etmesi

Temmuz 630- Cinâb harekâtı

Eylül 630- Ümmü Gülsüm’ün vefatı (Resulüllah’ın kızı)

Ekim 630- Habeş Necaşi’si Ashame’nin gıyabî cenaze namazının kılınması

Kasım-Aralık 630- Tebük Seferi

Ocak 631- Dırar mescidinin yıkılması

Ocak 631- Faizin yasaklanması

Şubat 631- Münafıkların reisi Abdullah b. Ubeyy’in ölümü

Mart 631- Hz. Ebû Bekir’in Hac emirliği

Hicrî 10. YİL

17 Haziran 631- İbrahim’in vefatı (Resulüllah’ın oğlu)

Temmuz 631- Benî Haris harekâtı

Kasım 631- Hatem b. Adî’nin Müslüman olmak için Medine’ye gelişi

Aralık 631- Hz. Ali’nin Yemen’e gidişi

Aralık 631- Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalasa putunu ve mabedini imha etmesi

Aralık 631- Resulüllah’m 20 gün itikafa çekilmesi

23 Şubat 632- Veda haccı için Medine’den çıkış

2 Mart 632- Veda haccı için Mekke’ye giriş

26 Mart 632- Resulûllah’ın Gadir-i Hum’da bir konuşma yapması ve Hz. Ali ile ilgili açıklamalarda bulunması.

Mart 632- Esved b. Ansı, Müseylime ve Tulayha b. Huveylid’in peygamberlik iddiasında bulunmaları ve isyan etmeleri

Hîcrî 11. Yıl

23 Mayıs 632-Suriye harekâtı için hazırlıklara başlanması

24 Mayıs 632- Üsâme b. Zeyd’in Suriye harekâtı için hazırlanan orduya kumandan tayin edilmesi

25 Mayıs 632- Resulüllah’ın hastalanması

26 Mayıs 632- Resulüllah’ın Usâme’ye sancak vermesi ve ordunun toplanmaya başlaması

6 Haziran 632- Resulüllah’m Usânıe’nin komutanlığına itirazları reddetmesi

7 Haziran 632- Ordunun Suriye harekâtı için yola çıkışı

7 Haziran 632- Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi

8 Haziran 632- Resulüllah’m vefatı ve ordunun geri dönüşü

8 Haziran 632- Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesi

10 Haziran 632- Resulüllah’ın toprağa verilmesi

26 Haziran 632- Üsâme ordunun yola çıkışı

YAZARIN DUASI(Sn. Celaleddin VATANDAŞ)

Ey yüceler yücesi Allah’ım! işleri yürütmesinde ortağı bulunmayan Rabbim! Hükmünde, yaratmasında tek olan ilâhimi Yalnız sana yalvarıyor, yalnız sana hamd ediyorum. Sana, alemlere rahmet kıldığın, bizler için en güzel Örnek olarak takdim ettiğin son elçinin diliyle sesleniyorum: ‘Ben hiçbir şey değilken beni yaratan Rabbim! Bütün hamdler sanadır. Allahım! dünyanın zorluklarına karşı bana yardım et. Zamanın kötülüklerine ve gecelerin musibetlerine karşı bana yardımcı ol. Ailemi gözet. Bana rızık olarak verdiğin şeyleri bereketli kıl. Beni kendine bağlı kıl. iyi ahlâk üzere beni dosdoğru kıl. Beni, kendine sevdir. Beni insanların insafına bırakma. Ey güçsüzlerin Rabbil Sen benim Rabbimsin. Senin gökleri ve yeri aydınlatan yüce zatına sığmıyorum. O zatın ki, karanlıklar kendisiyle aydınlanmış, öncekilerle sonrakilerin işi, onun sayesinde düzelmiştir. Beni gazabına maruz bırakma. Öfkeni üzerime indirme. Nimetinin kaybolmasından, azabının üzerime gelmesinden, afiyetinin üzerimden silinmesinden ve bütün gazaplarından sana sığınıyorum. Yakarışlarım sanadır. Bana, yapabileceklerimin en hayırlısını yapma gücü ver. Güç ve kuvvet ancak sendendir.’ Ey yüceler yücesi Alîahım, işleri yürütmesinde ortağı bulunmayan Rabbim,Hükmünde, yaratmasında tek olan îlâhım! insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kitab’ım ve alemlere rahmet olan Resul’ünü anlatmaya çalıştığım bu araştırmamı, bu araştırmamın tamamlanması için sar/ettiğim çabalarımı hakkımda hayırlara vesile kıl; eksik ve yanlışlarımı bağışla. Kitab’ımı ‘Din gününde’ şefaatçim, Resulünü yoldaşım kıl.

Başlangıç: Aralık 1992- Besni/Adıyaman Bitiriş: 11 Şubat 2005- Afyon

–Allah gayretimizi muvaffak etsin inşAllah!
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
İslam Dünyasının ilk Hastaneleri
 • BULUT
 • BULUT,
 • Ansiklopedi
 • 0    3K
İslam'da Aşure günü
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Taif'in Üzüm Bahçesinde İslam'a Davet
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    931
Afganistan İslam Cumhuriyeti
 • GEZGİN
 • GEZGİN,
 • Ülkeler
 • 0    3K
Geri