Ülke Benin Cumhuriyeti

Benin ya da resmî adı ile Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso oluşturmakta olup, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Dahomey Cumhuriyeti adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur. 1975 yılında ülke içerisinde yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde ülke adı Benin Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş, 1990 yılında da rejimin bir kez daha değişmesi ile ülkenin ismi günümüzde de kullanılan Benin Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Ülkenin başkenti Porto-Novo'dur.

Ülke ismi​

Ülkenin kurulu olduğu topraklara Fransa sömürgesi olduğu dönemlerde Dahomey Krallığı'nın kurulu olduğu bölgelerde yer almasına istinaden Dahomey olarak adlandırılmış, bu isim bağımsızlık döneminde de yeni ülkenin ismi olarak benimsenmiştir. Ülke içerisinde yaşanan rejim değişiklikleri neticesinde Benin adını alan ülkenin bu isminin Benin'in hem güncel toprakları hem de tarihi açısından ilişkisi bulunmayan Benin Krallığı'ndan esinlenerek kullanılmıştır.

Bayrak​

Benin bayrağı günümüzde kullanılan hali ile ilk olarak o dönem Fransa'ya bağlı bölge olarak özerkliğini kazanan Dahomey'in bayrağı olarak göndere çekilmiştir. 1975-1990 yılları arasında ülke isminin değişikliğinin yanı sıra başka bir bayrakta kullanmaya başlayan ülke, komünist rejimin sona ermesi ile birlikte 1 Ağustor 1990 yılında yeniden bu bayrağı resmi bayrak olarak göndere çekmiştir.

Bayrak, Pan-Afrika renkleri olan kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Bayrağın göndere çekilen tarafında yeşil zemin ile oluşturulan dikdörtgen bulunmaktadır. Bayrağın geri kalan bölümünü, bayrağı tam ortadan ayıracak şekilde üste sarı renk alt bölüme ise kırmızı renk konumlandırılmıştır. Bayrakta bulunan yeşil renk umudu ve ülkenin güney bölgesinde bulunan verimli topraklarını simgelerken, sarı renk refahı ve ülkenin kuzeyinde bulunan savana bölgesini, kırmızı renk ise cesaret ile birlikte ülkeyi ve bu ülke için akıtılan kanı temsil etmektedir.

Ülkenin Dahomey Cumhuriyeti adı ile 1960 yılında bağımsızlığını kazanması sonrasın da da aynı bayrak kullanılmış, 1975 tarihinde gerçekleştirilen siyasi darbe sonucu hem ülkenin ismi Benin yapılmış hem de bayrağı siyasi rejime uygun olarak değiştirilmiştir. Bu süre içerisinde kullanılan bayrak ülkenin tarım ülkesi olmasını simgelemek adına yeşil zemin ile oluşturulmuş, göndere çekilen tarafta sol üst köşeye ise devrimi, sosyalizmi ve ulusal birliği ifade etmesi adına beş köşeli kırmızı bir yıldız konumlandırılmıştır.

Ayrıca ülkenin bölgede Fransa sömürgesi olmadan önce Dahomey Krallığı olarak hüküm sürdüğü dönemlerde de bayrak kullandığı bilinmektedir. Bu sürede gündeme gelen bayraklardan bir tanesi ile Kral Genzo'nun kullandığı bayrak olmuştur.

Dahomey.png
Benin-bayrak.png
benin-cumhuriyet.png
benin-halk-bayragi.png
Dahomey Krallığı döneminde Kral Gezo'nun kullandığı bayrak​
Dahomey Cumhuriyeti bayrağı (1960-1975)​
Benin Cumhuriyeti bayrağı (1975-1990)​
1975-1990 arası ülkeyi yöneten Benin Halk Devrimi Partisi bayrağı​

Benin Arması​


Benin armasıBenin arması, Afrika ülkesi Benin tarafından kullanılan resmi devlet armasıdır.

Armanın ortasında bulunan kalkanın içerisi dört eşit parçaya bölünmüş konumdadır. Sol üst köşede bulunan kale Benin tarihini simgelerken, sağ üst bölümde bulunan nişan ise takdim edilen en üst Benin devlet nişanını ifade etmektedir. Sağ altta bulunan gemi, Avrupalıların Benin'e gelişini ifade ederken, sol alt bölümde bulunan palmiye ağacı ise ülkenin ticari üretimini simgelemektedir. Kalkanın üzerinde açık kısımları birbirine bakacak şekilde konumlandırılmış iki adet bereket boynuzu bulunmaktadır. İçerisinde mısır koçanı ve kum bulunan boynuzlar ülkedeki refahı simgelemektedir. Ülkenin ulusal sembolü olan leoparlar tarafından sağından ve solundan tutulan kalkanın alt kısmında yer alan sloganda ise Fransızca Kardeşlik, Adalet, Çalışma (Fraternité, Justice, Travail) yazmaktadır.

Ülke Dahomey olarak bağımsızlığını ilan ettiği 1964 yılında bayrağı ile birlikte bu armayı da kullanmaya başlamıştı. 1972 tarihinde gerçekleştirilen rejim değişikliği nedeniyle sosyalist, komünist bir sisteme geçen ülkede, 1975 tarihinde ülke ismi ve bayrağı ile birlikte arması da değiştirilmiş, bu arma kullanımdan kaldırılarak Sovyetler Birliği örneğinden esinlenerek yeni bir arma oluşturulmuştur. Ülkenin 1990 yılında yeniden cumhuriyet rejimine geçmesi ile kullanımda olan arma kaldırılarak ilk armaya geri dönülmüştür.

Coğrafya​

Atakora'dan görünüm Ülkenin toplamda sahip olduğu 2.123 km'lik kara sınırından 386 km'si Burkina Faso, 277 km'si Nijer, 809 km'si Nijerya, 651 km'si Togo ile oluşurken, ülkenin ayrıca Atlas Okyanusu'na da 121 km'lik sahil şeriti bulunmaktadır.

Güney kuzey yönünde uzun ince bir yapıya sahip olan ülkede, kıyı şeritide yer alan lagünlerin arkasından itibaren verimli, tarıma elverişli alanlar başlamaktadır. Bu alanlar Togo Sıradağları'nın bir parçası olan Atakora Sıradağları ile birleşmektedir. Ülkenin kuzeydoğu bölümlerinde ise coğrafi yapı Nijer nehrine yaklaştıkça alçalarak düz zemin oluşmaktadır.

Ülkenin en yüksek noktasını 658 m ile Atakora Sıradağları içerisinde yer alan ve Togo sınırına yakın bir konumda bulunan Sokbaro Dağı oluşturmaktadır. Ülkenin sahip olduğu toprakların %30'u dağlık orman arazisi konumunda olurken, %12'si tarımsal alan, %4'ü ise çimenlik alanlardan ve yaylalardan oluşmaktadır.

İklim​

;Benin iklimiÜlke genelinde üç farklı iklim çeşidi görülmektedir. Ülkenin güney bölgelerinde tropikal ekvator iklim hakim konumdayken, ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerinde Sudan iklimi, Atakora Sıradağları'nın bulunduğu kesimlerde de Atakora iklimi görülmektedir. Tropikal iklimin hakim olduğu güney bölgelerde Nisan-Temmuz ve Ekim-Kasım dönemlerinde olmak üzere iki kere yağmur sezonu yaşanmakta olup, Ağustos-Eylül dönemlerin de ise yağmur yağmasa da hava genellikle kapalı konumdadır. Bu bölgelerde ortalama yıllık sıcaklık değerleri gündüz 30 °C, gece 23 °C düzeyinde, ortalam yıllık nem değerleri ise %90 düzeyinde bulunmaktadır. Yıl içerisinde bölgeye ortalama 2000 mm yağış düşmektedir. Sudan ikliminin hakim olduğu ülkenin kuzeybatı ve orta bölümlerinde yağmur sezonu Mart/Nisan döneminden itibaren başlayarak Ekim ayına kadar sürmektedir. Bu bölgelerde ortalama yıllık sıcaklık değerleri gündüz 29 °C - 38 °C arasında, gece ise 16 °C - 26 °C arasında yer almaktadır. Yıl içerisinde bölgeye tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerin aksine daha az yağmur düşmekte olup bu oran yıllık ortalamada 1000 mm seviyesindedir. Atakora Sıradağları bölgesinde hakim olan Atakora iklimi, Sudan ikliminde sadece ortalama yıllık yağış oranlarında farklılık göstermekte olup, bölgenin coğrafi özellikleri neticesinde bölgeye yoğun şekilde yağmur yağışları gerçekleşmektedir.

Bitki örtüsü ve yaban hayat​

Benin genelinde hakim olan bitki örtüsü türü geniş çayır alanları olan savanlardır. Sudan ve Gine bitki örtüsü bölgeleri arasında yer alan Benin'in ülke genelinde kurak dönemlerde yapraklarını döken ağaçlara sahip orman toplulukları da mevcuttur. Ayrıca ülkede bataklıklara sahip orman bölgesi olan Lokali'de yer almaktadır.

Yabah hayat açısında ülkenin kuzey bölgelerinde yer alan W Ulusal Parkı ve Pendjari Ulusal Parkı önemli bir konumda olup, fil, aslan gibi birçok batı Afrika çayırlık alanlarında görülebilen yaban hayvanlar ülkede bulunmaktadır.

Nüfus​

Benin'de son olarak 2013 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 9,983,884 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumunda olup, 2014 tahmini sayım sonuçlarına göre ülkede 10,160,556 nüfus belirlenmiştir. Ülke içerisindeki nüfus yoğunluğu 88,6 kişi/km2 düzeyindedir. Ülke nüfusunun büyük bölümü başkent Porto-Novo ile hükumetin ve kamu kurumlarının merkezinin yerleşik bulunduğu Cotonou'da yaşamaktadır.

Benin genç bir nüfusa sahip olup, 2016 tahmini verilerine göre nüfusun %63,36'sı 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %2,84'ü 65 yaş ve üzerindedir

0-14 yaş: %43.04 (erkek 2,358,838/kadın 2,264,204)
15-24 yaş: %20.32 (erkek 1,110,607/kadın 1,072,196)
25-54 yaş: %30.24 (erkek 1,641,547/kadın 1,606,185)
55-64 yaş: %3.56 (erkek 165,496/kadın 217,192)
65 yaş ve üzeri: %2.84 (erkek 120,629/kadın 184,564)

Şehirde yaşayanların oranı 2015 verilerine göre %44 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2016 tahmini verilerine göre %2,75 düzeyindedir.

Etnik gruplar​

Ülke nüfusunun %39,2'si Fon etnik grubuna mensupturlar. Fon etnik grubu özellikle güney kesimlerde başta olmak üzere toplum içerisinde ağırlığı olan etnik grubudur. Nüfusun %15,2'si Adja etnik grubuna üye konumunda olup, ülke içerisindeki ikinci çoğunluğa sahip etnik grup konumundadır. En büyük üçüncü etnik grup %12,3 ile Yorubalar gibi Yoruboid dilini konuşan gruplardır.

Etnik Grup
Oran
Fon% 39,2
Adja% 15,2
Yoruma% 12,3
Bariba% 9,2
Fulbe% 7
Otomari% 6,1
Yoa-Lokpa% 4
Dendi% 2,5
Diğer (Avrupalılar dahil)% 1,6

Dil​


Ülkenin Fransa sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmesi sonucu ülkenin resmi dili koloni ülkesi Fransa'nın dili olan Fransızca seçilmiştir. Resmi dilin yanı sıra ülke genelinde yerel diller olan Gur dilleri, Hausa dilleri, Eve ve Mina dilleri konuşulmaktadır. Benin'in güneyinde Fon dili yaygın olarak iletişim dili olarak kullanılmakta olup, 1,7 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Ülke nüfusu genelinde ise nüfusun %47'si Fon dilini anadili olarak kullanmaktadır.

Din​

Parakou'da bulunan bir camii Benin genelinde yerel dinlere inananların oranı günümüzde de yüksek oranda gözlemlenebilmektedir. Vudu başta olmak üzere yerel dinlere inananların oranı %23,4 seviyesinde olup, sadece Vudu dinine inanların oranı %17,3 düzeyindedir. Yerel dinlerin dışında ülkede hakim olan din Hristiyan dinidir. Buna göre nüfusun %42,8'i hristiyan inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Bu oran içerisinde katolik mezhebine mensup hristiyanların oranı %27,1, protestan mezhebine mensup %10,4 ve diğer hristiyan mezheplerine mensupların oranı da %5,3 düzeyindedir. İslamiyet ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup, islami inancına göre yaşamlarını sürdürenlerin oranı %24,4 düzeyindedir. (İngilizce)

Sosyal durum

Sağlık​

Benin genelinde gıda ve tıbbi malzeme ihtiyaç sıkıntısı yüksek düzeyde yaşanmaktadır. Ülkede temiz su kaynaklarına ulaşabilen nüfusun oranı genel Afrika ortalamasına göre yüksek düzeyde olup, 2012 tahmini verilere göre nüfusun %76'sı temiz kaynaklardan su temin edebilmektedir. Nüfusun sadece %14,3'ü tam teçhizatlı sağlık hizmetlerinden yararlanabilen ülkde, nüfusun %85,78'si daha ilkel şartlarda sağlık hizmetini alabilmektedir. Ülke içerisinde sıtma, menenjit, tifo, hepatit, malarya[6] çok sık görülen hastalıklar arasındadır. AIDS, Afrika kıtasının genelinin aksine düşük oranda görülmekte olup, bu oran 2012 verilerine göre %1,1 düzeyindedir.

2014 tahmini verilerine göre ülke genelinde ortalama yaşam 61.07 düzeyinde gözlemlenmekte olup, bu oran erkeklerde 59.75, kadınlarda ise 62.47 seviyesindedir.

Eğitim​

Ülke genelinde 15 yaş ve üzerinde olan nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı 2010 verilerine göre %42.4 düzeyindedir. Bu oran erkeklerde %55.2 iken, kadınlarda %30.3 seviyesindedir. Benin'de ilkokula gitme zorunlulu bulunmamakta olup, eğitim ve öğretim ücret karşılığında gerçekleştirilebilmektedir. Benin genelinde ücretsiz bir eğitim-öğretim Benin tarihi boyunca hiç uygulanmamıştır. İlkokul çağında okula giden erkek çocuklarının oranı tahmini %78, kız çocuklarının oranı ise tahmini %46 seviyesindedir. Benin hükumeti bu oranları arttırmak adına düzenlemeler gerçekleştirmekte olup, okula giden çocukların yüzdesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Ülke genelinde 5-14 yaş aralığında bulunan çocukların 2006 verilerine göre %46'sı çocuk işçi olarak kullanılmaktadır

Tarih

Fransa sömürge dönemi​

Fransa Afrika koloni bölgesi haritası - 1892 Günümüzde Benin'in var olduğu topraklarda 17. yüzyılda Dahomey Krallığı'nın büyük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Bu bölgeye 1805 yılında Napolyon Bonapart'ın emri doğrultusunda el koyan Fransa askerleri bölgeyi Fransa İmparatorluğu'na bağlı bir bölge konumuna getirdiler. 1814 yılında Birleşik Krallık ile sömürge bölgeleri hakimiyeti adına yaşanan çekişmenin kaybedilmesi neticesinde bölgeyi Birleşik Krallık'a bırakmak zorunda kalan Fransa, 1863 yılında ikinci imparatorluk dönemini yaşadığı bir dönemde bölgenin güneyinde yer alan Porto Novo Krallığı'nı himayesi altına alarak tekrar bölgede söz sahibi olmuştur. 1868 yılında Cotonou bölgesi için de himaye antlaşması yapan Fransa, 1879 yılından itibaren de söz konus bölgelerin kuzey kısımlarına da el koyarak hakimiyet alanını genişletmiştir.

1890'lı yıllarda Dahomey Krallığı'nın varlığına son verilmesi ile birlikte günümüzde Benin'in olduğu bölge 1899 ile 1960 yılları arasında başkenti Dakar olan Fransız Batı Afrikası'nın bir parçası haline getirilmiştir. Dahomey'in tahtta olan son kralı Béhanzin bu olaylar neticesinde Karayip'te bulunan Martinique adasına sürgüne gönderilmiştir. Bölgenin ele geçirilmesi döneminde özellikle Fransa adına savaşan Senegal askerleri tarafında gerçekleştirilmiş, bölgenin hakimiyetini sağlamak adına da Cotonou'da liman inşa edilmiştir. II. Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemde önceleri Vichy Fransası'na bağlı kalan bölge 1942 yılında Charles de Gaulle önderliğindeki bağımsız Fransa'ya bağlanmıştır.

Dördüncü Fransa Cumhuriyeti anayasının hazırlandığı dönemde denizaşırı bölgelerin de Fransız Birliği kapsamında meclise ve senatoya temsilci göndermesi karara bağlanmış, bu doğrultuda da 1945 ile 1960 yılları arasında bölgede temsilci göndermiştir. Beşinci Fransa Cumhuriyeti anayasasının 4 Aralık 1958 yılında kabul edilmesi ile birlikte özerk bir bölge konumuna kavuşan Dahomey, kendi parlamentosunu oluşturmuştur. Özerk bölgenin ilk hükumet başkanlığına Sourou-Migan Apithy seçilmiş, 1959 yılında yenilenen seçimlerde de bu göreve Coutoucou Hubert Maga seçilmiştir.

Bağımsızlık​

Afrika Yılı olarak adlandırılan 1960 yılında birçok Afrika ülkesi gibi Dahomey'de Dahomey Cumhuriyeti adı altında Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 1961 yılında Ouidah şehri yakınlarında bulunan ve Portekiz'in yerel bir idareciden koloni bölgesi olarak işgal ettiği ve belli bir dönem dünya üzerindeki en küçük koloni bölgesi olan São João Baptista d’Ajudá'yı ilhak ederek ülke sınırlarına katmıştır. Bu ilhak Portekiz tarafından uzun süre kabul edilmemiş, 1975 yılında durumun kabullenmesi ile birlikte bölgede tadilat işlemlerini gerçekleştirerek müze olarak kullanılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Benin'de Mathieu Kérékou'nun darbe ile başa gelmesi ile 1972 yılından itibaren hakim olmaya başlayan Marksizm - Leninizm ideolojisi neticesinde 1975 yılında ülkenin ismi Benin Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş, bu değişim kendini ülke bayrağında ve armasında da göstermiştir.[9] Bu değişim neticesinde tek partili bir siyasi sisteme geçiş yapan ülkede birçok kuruluşta kamulaştırılmıştır. İdeoloji doğrultusunda Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan Benin'de iktidara ve yeni düzene karşı 1977 yılı başında gerçekleştirilen darbe girişimi bastırılmış, darbeye teşebbüs eden Bob Denard ve ona bağlı askerler yakalanarak yargılanmışlardır. 26 Ağustos 1977 kabul edilen yeni anayasa ile devlet başkanı Kérékou iktidarını güçlendirerek 1979, 1984 ve 1989 yılında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini formalite seçimlerine dönüştürmüş, tüm bu seçimleri kazanarak görevine devam etmiştir.

Özellikle 1980'li yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin üçüncü dünya ülkelerinde yer alan müttefikleri ile olan ilişkilerini azaltması ile Benin'in de içerisinde olduğu ülkeler için sıkıntılı bir sürecin yaşanmasına neden olmuştur. Doğu Bloku'nun dağılması ile birlikte Kérékou yeni bir düzen arayışı içerisine girmiş, bu doğrultuda 1991 yılı sonuna kadar çok partili siyasi hayata geçişi gerçekleştirmiştir. Ülke içerisinde yaşanan olumsuz ekonomik veriler ile birlikte toplum içerisinde yaşanan huzursuzluklar gösterilere neden olmuş, olaylar neticesinde 1989 yılı sonunda ulusal konferans toplanmıştır. 9 Mart 1990 yılında eski devlet başkanları Maga, Ahomadegbé-Tomêtin, Congacou ve Zinsou'nun da dahil olduğu ve Haut Conseil pour la République (Türkçe: Cumhuriyet Yüksek Kurulu) olarak adlandırılan kurul geçici hükumetin kurulmasını sağlamış, geçici başkan olarak da eski Dünya Bankası başkanlarından Nicéphore Dieudonné Soglo başbakan olarak atanmıştır.

1991 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Soglo, Kérékou'ya karşı kazanarak resmen görevine başlamıştır. 1996 yılında gerçekleştirilen seçimlere 80 siyasi parti katılmış, bu seçimlerde Kérékou oyların %52,49'unu alarak yeniden devlet başkanı seçilmiştir. 2001 ve 2003 yılında gerçekleştirilen seçimleri de kazanan Kérékou, 2006 yılında yapılan seçimlere yasa gereği katılamadığı için görevi devretmiştir. 2006 yılında yapılan seçimleri kazanan Thomas Yayi Boni bu görevi on yıl boyunca sürdürmüştür. Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde katılım hakkı bulunmayan Boni haricinde katılan adaylar arasında gerçekleştirilen seçimlerde Patrice Talon ikinci turda Haziran 2015'ten bu yana Benin başbakanı olarak görev yapan Lionel Zinsou'ye karşı başarı ile ayrılarak Nisan 2016 itibarıyla Benin devlet başkanı olmuştur.

Siyaset​

Benin ulusal meclisi 83 sandalyeye sahip olup, milletvekili seçimleri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. Bağımsızlığın kazanıldığı 1961 yılından 1963 yılına kadar Dahomey'in tek partisi Rassemblement Démocratique du Dahomé konumunda iken, komünist rejim ile tek parti döneminin yaşandığı 1975 ile 1990 yılları arasında Parti de la Révolution Populaire du Benin ülkenin tek partisi statüsündeydi. Günümüzde Benin'de çok partili siyasi hayat yaşanmakta olup, mecliste birden fazla parti temsil edilmektedir.

Ülkenin güncel olarak devlet başkanlığı görevini yürüten Thomas Yayi Boni 2006 yılında bu yana bu görevde bulunmaktadır. Devlet başkanlığı seçimleri her beş yılda bir gerçekleştirilmektedir.

İdari yapılanma​

Benin idari açıdan 12 bölgeye ayrılmış konumda olup, bölgelerin altı tanesi ( * ile işaretlenmiştir) 1999 yılında gerçekleştirilen yeni düzenleme ile oluşturulmuştur. Benin bölgeleri şu şekildedir:
benin-bolgeler.png

Yeni oluşturulan bölgelerin merkez şehirleri her ne kadar resmi olarak bölgenin başkenti olarak açıklanmamış olsa da, şehirler tüm başkent özelliklerini taşımaktadır.

Ülkenin on iki bölgesi kendi içerisinde 77 komüne ayrılmış konumdadır.

Şehir​

Ülke içerisinde kalabalığın en yoğun olduğu şehir Cotonou'dur. Benin'in başkenti konumunda olan Porto-Novo ülkenin en büyük üçüncü şehridir. Ülke nüfusunun %33'ü bu bölgelerde yaşamaktadır. Ülke içerisinde 2013 resmi nüfus verilerine göre en kalabalık beş şehir şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Cotonou (678.874),
 • Djougou (266 522),
 • Porto-Novo (263.616),
 • Parakou (254.254),
 • Banikoara (248 621)

Ekonomi​

Benin'nin ticari imkanları günümüzde tam olarak kullanılabilmiş konumda değildir. Ülkenin sahip olduğu yüksek dış borç uluslararası kalkınma programlarına katılımını engellemektedir.

Ülke ekonomisinin en önemli parçasını tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun %90'ını direkt ya da dolaylı olarak etkileyen tarımsal faaliyetler Benin için önem arz etmektedir. Kahve, hurma, yer fıstığı, tütün, fasulye, biber, patates ekilen ve yetiştirilen en önemli tarım ürünlerin oluşturmaktadır. Bunun haricinde belli bölgelerde hindistan cevizi de işlenmektedir. Benin genelinde gerçekleştirilen hayvancılık ticari amaçlardan ziyade kişilerin toplum içerisindeki konumunu belirlemek için yapılmaktadır.

Tarım ülkedeki en önemli geçim kaynaklarından birisidir. Geçimlik tarım işletmeleri halkın hemen hemen yarısının temel gıdasını ve gelirini sağlamaktadır. Geleneksel olarak üretilen en önemli ürün pamuktur, ancak hem fiyat dalgalanmalarından hem de Nijerya’nın ticaret politikalarından ciddi derecede etkilenmektedir.

Tarım ve Hayvancılık​

Benin TarımıTarım ülkedeki en önemli geçim kaynaklarından birisidir. Geçimlik tarım işletmeleri halkın hemen hemen yarısının temel gıdasını ve gelirini sağlamaktadır. Geleneksel olarak üretilen en önemli ürün pamuktur, ancak hem fiyat dalgalanmalarından hem de Nijerya’nın ticaret politikalarından ciddi derecede etkilenmektedir. Ülkede üretilen belli başlı ürünler içinde mısır, sorgum, darı, manyok,tatlı patates, bakliyat, palm yağı, maun cevizi ve yer fıstığı yer almaktadır. Ancak ülkede üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin çoğu ülke içinde tüketilmekte olduğundan, Benin gıda tarım ve gıda ürünlerinde net ithalatçı durumundadır. Benin’de tarım sektöründe yapılması gerekenler içinde fakir çiftçilerin tarımsal girdileri temininde kolaylık sağlanması, kullanılmayan sulama kanallarının ve drenaj sistemlerinin tamir edilerek sulanabilir tarım alanlarının artırılması ve iyileştirilmesi, çiftlik hayvanlarının ölümcül hastalıklara karşı aşılanması, hükümet ve diğer kuruluşlar tarafından hali hazırda yürütülmekte olan programların öncelikle en zor durumdakileri tespit edecek ve destek sağlayacak (gıda yardımı ve üretim girdileri sağlanması) şekilde kullanılması ve uzun dönemde tarım sektörünün iyileştirilmesi için dış yardımların artırılması sayılabilir. Benin’de hayvancılık ve balıkçılık GSYİH’nin sırasıyla yaklaşık % 6 ve % 4’ünü oluşturmaktadır. Sığır yetiştiriciliği daha ziyade ülkenin kuzeyinde yapılmakta olup, güney bölgelerinde de üretimin artırılması için çaba sarf edilmektedir. Üretim talebin % 60’ını karşılamaktadır. Hayvancılık sektöründeki en önemli sorun hastalıkların yaygınlığı ve veteriner hizmetlerinin yetersizliğidir. Uzun dönemli bir plan çerçevesinde süt ürünlerinde kendine yeterliliğe ulaşılması planlanmaktadır. Ülkede tutulan balık miktarı yaklaşık 40.000 ton civarındadır. Bu miktar içinde iç sularda tutulanların payı % 75’dir.

Sanayi​

Benin’de sanayi sektörünün GSYİH’ye katkısı % 13,1 civarındadır. İmalat sanayindeki belli başlı alanlar içinde tarım ürünleri işleme sanayi ile bazı temel tüketim maddeleri, tekstil, inşaat malzemeleri ve kimyasal ürünler üretimi yer almaktadır. Tekstil üretimi pamuk üretimindeki istikrarsızlıklar ve artan rekabet nedeniyle dalgalanmalar göstermektedir. Çimento üretimi inşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Onigbolo’daki çimento fabrikası ile Savé’deki şeker fabrikası Benin’de sanayinin önemli tesisleridir. Tarıma dayalı sanayide son on yıldır pamuk işleme başı çekmektedir. Pamuk üretiminde reformların hızlandırılamaması ve değişken hava koşulları nedeniyle ülkede çırçırlama tesislerinin kapasitesi (560.000 ton/yıl) pamuk üretim miktarının (300.000 ton/yıl) çok üzerinde kalmıştır.

Madencilik​

Benin’de mermer, demir ve fosfat rezervleri olduğu bilinmekle birlikte kireçtaşı ocakları (çimento üretimi için) dışında önemli bir madencilik faaliyeti bulunmamaktadır. Diğer taraftan 1996 yılında uygulamaya geçen mineral geliştirme programı ile, 1999 yılındaki mevzuat değişikleri neticesinde, sektörde son yıllarda ilerlemeler kaydedilmiştir.

Birçok yabancı firma ile altın araması konusunda anlaşmalar imzalanmıştır. Petrol üretimi 1982 yılında başlamış, ancak rezervin tükenmesi sonucu 1998 yılında sona ermiştir. 2002 yılından itibaren petrol arama çalışmalarına yeniden başlanmıştır. Ülkede halen kayda değer bir petrol üretimi bulunmamaktadır.

Müteahhitlik Hizmetleri​

Son yıllarda hızlı bir gelişme kaydeden inşaat sektörü GSYİH’nin yaklaşık % 4’üne tekabül etmektedir. Hükümetin büyük ölçekli alt yapı yatırımlarını uygulamaya geçirmesiyle birlikte sektörün gelişmeye devam edeceği öngörülmektedir. Sektördeki belli başlı projelerin içinde konut yapımı ile başta karayolu yapımı ve bakımı olmak üzere alt yapı yatırımları yer almaktadır. Bu projelerin önemli bir bölümü dış yardımlarla finanse edilmektedir.

Turizm​

Benin’de turizm az gelişmiş bir sektördür. Ülkeye yılda gelen turist sayısının 200 bin kişinin altında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkeye gelenlerin çoğunluğunu Batı Afrika paket turlarına katılan Fransızlar oluşturmaktadır. Benin’de Grand Popo ve Porto Novo’nun tarihi sahil kasabaları, Ganvié etrafındaki lagünler, Abomey’deki saraylar, Pendjari’deki milli park, Burkina Faso ve Nijer sınırındaki Park W milli parkı, başkent Porto Novo’daki müzeler ve mimari belli başlı çekim merkezleridir. Ülkedeki konaklama alt yapısı çeşitli kalitelerdeki otellerden oluşmaktadır. Benin’de hükümet turizmi, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirecek, daha fazla yabancı yatırım çekecek ve tarıma bağımlılığı azaltacak bir yöntem olarak görmektedir. Hükümetin bu konuda ulusal bir planı olmakla birlikte turizmin geliştirilmesine yönelik ciddi adımlar atılmış değildir.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon​

Benin’de alt yapı, yatırımların sınırlı kalması nedeniyle yetersiz durumdadır. Başta karayolları, havaalanları ve limanlar olmak üzere altyapının iyileştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır.

Benin’de 579 km’si ana hat olmak üzere toplam 635 km uzunluğunda demiryolu ağı mevcuttur. Hattın en önemli bölümü Cotonou ile Parakou arasındadır. Yılda ortalama 700 bin yolcunun ve 350 bin ton ticari yükün demiryolu ile taşındığı tahmin edilmektedir.

Karayolu ağı toplam 7.700 km uzunluğunda ana ve tali yollardan oluşmaktadır. Karayolları daha ziyade Cotonou’yu Nijer ve Burkina Faso’ya bağlayan kuzey-güney doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Sektörel stratejiler çerçevesinde karayollarında çoğu dış yardımlarla finanse edilen yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda ana hatların tamiratı ve iyileştirilmesi ve çiftçilerin ürünlerini pazarlara ulaştırabilmelerini teminen yeni tali yollar yapılmasına odaklanılmış bulunulmaktadır.

Ülkenin tek derin su limanı Cotonou Limanı’dır. Cotonou Limanı’nında elleçlenen yük miktarı, Nijerya, Nijer ve Burkina Faso ve diğer bazı ülkeler ile yapılan transit ticaret dahil, 7 milyon ton civarındadır. Liman hizmetleri ile ilgili olarak karşılaşılan belli başlı sorunlar içinde hizmet ücretlerinin yüksekliği, işlemlerin yavaşlığı ve yetersiz güvenlik yer almaktadır.

Ülkede bir uluslararası (Cotonou) havaalanı ve ikinci derecede dört havaalanı vardır. Cotonou havaalanı yıllık yolcu sayısı 250.000 civarındadır. Air France, Air Sénégal, Air Mauritania, Air Burkina, Air Ivoire ve Royal Air Maroc Benin’e uçuş yapan uluslararası ve bölgesel belli başlı havayolu şirketleridir.

Benin’de 80.000 civarında sabit telefon hattı mevcuttur ve telefon şebekesinin kapasitesinin artırılması çalışmaları devam etmektedir. Ülkede mobil telefon sektöründe operatör sayısı 5 olup, abone sayısı 1,2 milyon civarındadır. Internet giderek yaygınlaşmakta, kullanıcı sayısının 500 bini geçtiği tahmin edilmektedir.

Enerji​

Ülkedeki en önemli enerji kaynağı başta odun olmak üzere biyokütle kaynaklardır. Elektrik enerjisi bir Benin-Togo ortak monopolu olan Communauté électrique du Bénin (CEB) tarafından üretilmekte ve ithal edilmektedir. Elektrik ithalatının yaklaşık %80’i Gana’dan, %20’si ise Fildişi Sahili’nden gerçekleştirilmektedir. Ülke elektrik ihtiyacının hemen hemen %70’i ithalatla karşılanmaktadır. Gana’dan gelen elektrik kuraklıklar nedeniyle kesintiye uğrayabilmektedir. 1997 yılında Nijerya-Nijer elektrik şebekesi, Togo, Benin, Gana, Fildişi Sahili ve Burkina Faso’yu birleştiren şebekeye bağlanmıştır. Böylece fazladan bir elektrik enerji kaynağına kavuşulmuş ve “Batı Afrika Enerji Havuzu”nun (WAPP) oluşturulması yönünde hayati bir adım atılmıştır. WAPP Batı Afrika Ekonomik Topluluğu tarafından yürütülmekte olan bir projedir.

Bankacılık​

Merkez Bankası görevini bölgesel merkez bankası BCEAO (West Africa Central Bank) üstlenmiştir. Benin’de finans sektörü faaliyetlerinin çoğunu kısa ve orta vadeli işlemler oluşturmaktadır. Bunun sebebi ticaret ve transit işlemlerinin ön planda olması ve uzun vadeli borçların tahsilatındaki güçlüklerdir. Beninde 13 banka faaliyet göstermektedir. Ülkedeki en büyük banka Bank of Africa Benin’dir. Sektördeki diğer öenmli bankalar Ecobank, La SGBBE ve Diamond Bank-Benin’dir. Bankaların dışında, özellikle kırsal kesimde küçük işletmelere hizmet veren finans/mikrofinans kuruluşları mevcuttur. Ülkede sigortacılık sektörünün GSYİH içindeki payı sadece %1 civarında olmakla birlikte sektör hızla büyümektedir.

Spor​

Ülke genelinde yaygın olarak sevilen spor türü futboldur. Ülkeyi Benin millî futbol takımı temsil etmektedir. Ülke millî takımı kurulduğu günden bu yana hiçbir uluslararası turnuvalarda başarılı olamamıştır. Benin Futbol Federasyonu tarafından yönetilen Benin futbolu, isim değişikliği yaşamadan önce Dahomey millî futbol takımı olarak bilinmekteydi.

Kültür​

Ülke genelinde Akan ön isimleri olarak adlandırılan isimler doğan çocuklara verilmektedir. Buna göre doğduğu günün Aka-Gününde karşılığı olan isme yakın bir isim çocuklara verilmektedir.

Benin'de kız çocuklarının sünnet edilmesi kültürü yaygın olarak kullanılmaktadır.Benin 9 Nisan 2005 tarihinde Afrika kıtası ülkeleri içerisinde kız çocuklarının sünnet edilmesini resmi olarak yasaklayan ilk ülke olarak tarihe geçmiştir.

Edebiyat​


Benin edebiyatı, Fransızca'nın hakim olmadığı dönemlerden çok önce de güçlü bir sözlü geleneğe sahip konumdaydı. Benin'in ilke edebi eseri 1929 yılında Felix Couchoro tarafından yazılan L'Esclave olmuştur.

Benin Vizesi nasıl alınır?​

Benin Vizesi müracaatında bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları pasaport hamillerinin tamamı, Kırmızı çipli ( normal ) Yeşil ( hususi ) Gri ( hizmet ) vizeye tabidir . Siyah ( diplomatik ) pasaport sahipleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Benin vizesi müracaatlarında pasaport sürenizin ,vize bitim tarihinden itibaren en az 6 geçerliliği olması zorunludur.

Benin vizesi müracaatları sadece Benin Ankara Büyükelçiliği 'nden yapılabilmektedir. Ankara Büyükelçiliği haricindeki Benin Fahri Konsoloslukları sadece Benin vatandaşlarının Türkiye 'de yaşadığı problemlere yardımcı olabilmektedir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için seyahat belgesi ve vize verme yetkisine sahip değildir.

Ankara Benin Büyükelçiliği ,vize müracaatlarını Turistik ve ticari kategorilerde kabul etmektedir. Gerek turistik ve gerekse ticari vizeye başvuru yapacak olan pasaport sahiplerinin hazırlaması gereken evrakların yanında mutlaka Sarı Humma aşı kartlarını ibraz etmek zorundadırlar. Aşı kartı bulunmayan pasaport sahiplerinin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Benin'de kesinlikle kapı vizesi uygulaması bulunmaz. Benin e seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Ankara Benin Büyükelçiliği'nden vize almaları zorunludur. Benin vize başvuruları, yetkili seyahat acenteleri tarafından başvuru yapmaya ,vize ücreti ödemeye sonuçlanan pasaportları teslim almaya yetkilidirler.

Benin vizesi müracaatı, Benin vize başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması gerekir. Benin vizesi fotoğraf ölçüsü Normal Biyometrik arka fonu beyaz olan toplam 2 adet fotoğraf ile gerçekleşebilmektedir.

Benin vizesi ücreti; Turistik ve ticari vize kategorilerinin tamamında aynı ücret ödemesi € olarak ve nakit yapılabilmektedir. Benin Büyükelçiliği vize işlemlerinde acil vize uygulaması bulunmamaktadır. Benin vizesi müracaatında bulunacak olan tüm pasaport hamillerinin seyahatlerine en az 1 hafta kala vize müracaatlarını gerçekleştirmeleri önemle tavsiye edilir.

Benin Ankara Büyükelçiliği resmi bayramlar haricinde hafta içi her gün çalışmakta ve vize başvuru alımı ve dağıtımı yapmaktadır. Benin e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Benin resmi bayramlarını da göz önünde bulundurarak müracaatlarına seyahatlerine en az 7 gün kala yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Benin Büyükelçiliği Ankara temsilciliği​

Benin Büyükelçiliği Ankara Adres: Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608 sokak No 7 Oran Çankaya / ANKARA
Benin Büyükelçiliği Ankara Telefon: 0 (312) 490 08 15
Benin Büyükelçiliği Ankara Faks: 0 (312) 490 31 80
Benin Büyükelçiliği E mail adresi : [email protected]
Benin Büyükelçiliği Ankara Çalışma Saatleri :
Her Pazartesi Cuma 09.00 / 12.00
Benin Büyükelçiliği Vize Başvuru Kabul Günleri : Her Pazartesi Cuma ( Resmi Bayramlar ve tatiller hariç )
 
Belize
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Ka’benin Rabbini Görmeye Niyetlenen Çocuk
 • BULUT
 • BULUT,
 • Öyküler
 • 0    4K
SOCAR - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    299
Muz Cumhuriyeti
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    227
Mohini - Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Fili
 • Ugur
 • Ugur,
 • Hayvanlar Alemi
 • 0    396
Geri