Liberya Cumhuriyeti

Liberya
liberya.png
BaşkentMonrovia
Resmî dillerİngilizce
Yönetim ŞekliAnayasal Cumhuriyet
Yüzölçümü111.369 km²
Nüfus3.887.886
Nüfus Yoğunluğu34,9kişi/km²
Para birimiLiberya doları(LRD)
Zaman dilimiGMT
Telefon kodu+231
İnternet TLD.lr
Liberya, resmi olarak Liberya Cumhuriyeti; Batı Afrika kıyısında, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne sınırları bulunan bir ülke. Anlamı "özgürlerin toprağı" olan Liberya, daha önceden köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların özgür çocukları tarafından kurulmuştur. Siyah Afrika'nın sömürge yönetimi görmemiş tek ülkesi ve kıtanın en eski cumhuriyeti olan Liberya, son dönemde iki iç savaşa sahne oldu: Liberya İç Savaşı (1989–1996) ve İkinci Liberya İç Savaşı (1999–2003). İkinci iç savaş, yüzbinlerce insanın göçüne ve ekonominin çökmesine neden olmuştur.

Ülke ismi​

1822 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest bırakılan köleler tarafından kurulan ülkeni ismi, latince kelime olan liber (Türkçe: Özgür) kelimesi baz alınarak oluşturulmuştur. Ülkenin başkenti olan Monrovia'da Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından James Monroe'den esinlenerek oluşturulmuştur.

Bayrak​

Liberya bayrağı günümüzdeki hali ile ilk olarak 26 Temmuz 1847 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Bayrak, altı kırmızı ve beş beyaz yatay şeritten oluşmaktadır. Kırmızı ve beyaz şeritlerin birbiri ardına sıralandığı bayrağın göndere çekilen sol üst köşesinde, beş yatay şerit büyüklüğünde mavi renkte kare bulunmaktadır. Karenin tam ortasında ise beyaz beş köşeli yıldız bulunmaktadır. Bayrakta bulunan toplam 11 adet yatay şerit, ülkenin bağımsızlık bildirisine imza atan 11 kişiyi sembolize etmektedir. Kırmızı renk cesareti, beyaz renk ise yüksek morali ifade etmektedir. Sol üst köşede bulunan beyaz yıldız kölelerin yeniden kazandıkları bağımsızlığı sembolize ederken, mavi zemin ise siyahi Afrikalıların ana vatanını, dolayısıyla siyahi Afrika kıtasının ilk bağımsız olan ülkesini temsil etmektedir.

Liberya bayrağı oluşturulurken ABD bayrağı örnek olarak alınmış ve bayrak oluşturulmuştur. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden geri gönderilen siyahi Afrikalı köleler için kurulan bölgenin bayrağı ilk olarak tıpkı o dönemki ABD bayrağında olduğu gibi 13 yatay şeritten oluşmaktaydı. Bayrağın sol üst köşesinde bulunan mavi karenin içerisinde ise haç bulunmaktaydı.

Arma​

Liberya ArmasıArmanın ana renkleri - mavi, yeşil, mavi. arması, gemi dışında, bir palmiye ağacının beyaz bir güvercin, pulluk, kürek, deniz, toprak, güneş bir resim görmek. Bir gemi - - armanın ana sembolü ABD'de serbest ülke köle gelen gemilerde çünkü burada yerleştirilir. Buna ek olarak, Liberya bağımsızlığını ilan Afrika kıtasında, ilk ülke olmasıdır. Buna ek olarak, Liberya arması ülkenin adını ve Liberya milli sloganı yazılı olduğu iki şerit vardır - ". özgürlük sevgisi bizi buraya getirdi"

Tarih ve İslamiyet​

Liberya topraklarının önemli bir bölümü, insan topluluklarının yerleşmesine elverişli olmadığından ülke tarihte pek etkin bir rol oynamamıştır. Buraya ilk defa XI. yüzyılın başlarında Nijer havzasında yaşayan halklardan bazı grupların gelip yerleştikleri sanılmaktadır. XV. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalı denizciler ve tüccarlar kıyılara sık sık uğramışlarsa da tabiat şartlarının zorluğu sebebiyle karaya çıkıp yerleşme cesareti gösterememişlerdir.

Ülkeye İslâmiyet’in girmesi Batı Afrika’daki diğer ülkelere göre daha geç olmuş ve biri Yukarı Nijer’den iç kesimlere gelen göçmenler, diğeri özellikle XVIII. yüzyılda Futa Calon’dan kıyı kesimine gelen tüccarlar tarafından iki ayrı yoldan gerçekleştirilmiştir. XVI. yüzyılın erken dönemlerinde Gine’nin Kankan şehrinden müslümanlar ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine yerleşerek İslâm’ı yaymaya başladılar; Senegal’deki cihad hareketlerinin de buna büyük katkısı oldu. XVII. yüzyılın sonlarına doğru Mali’nin Mâsînâ bölgesinden gelen Fûlânîler sahile kadar ilerleyerek buralardaki toplulukların İslâm’la tanışmasını sağladılar. XIX. yüzyıl başlarında Vai, Mandeng, Mande ve Gola kabileleri arasında İslâmiyet sınırlı da olsa yayılmış durumdaydı. Bugün ülke düzeyinde yüzden fazla cami bulunmaktadır. Müslümanların çoğu başşehir Monrovia ile önemli liman şehri Robertsport’ta toplanmıştır.

Liberya’daki müslümanların başlıca kuruluşu 1974 yılında bir araya gelen The Council of the Muslim Community, The Muslim Congress of Liberia, The Muslim League of Salefiya ve The Liberia Muslim Union gibi daha küçük teşkilâtların oluşturduğu The National Muslim Council of Liberia’dır. Hükümet tarafından resmen tanınmış olan bu kuruluşun başlıca amaçları şunlardır: Irk ve rengine bakmaksızın Liberya’daki müslümanlar arasında kardeşliği güçlendirme, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirme, milletlerarası kuruluşlarla bağları kuvvetlendirme, İslâm kültürünü yayma; müslüman çocuklarının her seviyede eğitim ve öğretimine önem verme, müslümanların ekonomik durumlarını iyileştirme ve ülkede İslâm’ı yaymaya çalışma. Ülkedeki müslümanların çoğu Sünnî-Mâlikî olmakla birlikte Bahâî ve Ahmedîler de (Kādiyânî) vardır. The National Muslim Council of Liberia hükümetten İslâmî eğitim yapacak kırk beş okul açma izni almış ve kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren çeşitli ilkokullarla Kakata, Robertsport gibi şehirlerde birer lise açmıştır. Eğitimin kısmen Arapça, kısmen İngilizce yapıldığı bu okullarda müslüman çocuklarının İslâmî eğitimine sınırlı da olsa bir katkı sağlanmakta, ancak asıl İslâmî eğitim camilerde verilmektedir.

Liberya, XIX. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan köleliğin kaldırılmasına yönelik çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bir devlettir. 1816’da kurulmuş olan The American Colonisation Society adlı örgüt, köleliğin henüz yasaklanmamasına rağmen sayıları gittikçe artan âzatlı köleleri Afrika’ya geri göndermek amacıyla faaliyete geçti ve 1822’de 181 kişilik ilk Amerikalı zenciler grubunu Cape Mesurado sahil kesimine yerleştirmeyi başardı. Bu ilk yerleşme bölgesine “liberty” (özgürlük) kelimesinden hareketle Liberya, burada teşekkül eden şehre de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Monroe’ya izâfeten Monrovia adı verildi. Örgüt daha sonra kıyı boyunca Monrovia’nın güneydoğusuna doğru başka merkezler de kurdu. 26 Temmuz 1847 tarihinde ilân edilen Liberya Cumhuriyeti 1857’de, Palmas Burnu yakınlarındaki aynı şekilde oluşturulan âzatlı köle bölgesi Maryland ile birleştirildi. Önceleri Liberya’ya Amerika’daki bütün zencilerin gelip yerleşeceği umuluyordu; fakat bu gerçekleşmedi ve buraya 1920’lere kadar sadece 20.000 civarında göçmen yerleşti. Ayrıca Amerika’dan gelenlerin yerli kabilelerle kaynaşması mümkün olmadı; bu zenciler Batılı sömürgeciler gibi yerli zenciler üzerinde otorite kurdular ve arazilerini ellerinden aldılar. Afrika’nın hızla sömürgeleştirildiği bir dönemde Liberya’nın bağımsızlığını koruyabilmesi de kolay olmadı, ülkenin bir kısım toprakları İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi; günümüzdeki sınırlar son şekliyle ancak 1910 yılında belirlenebildi.

Liberya Uydudan görünümAfrika’nın ilk tek partili ülkesi olan Liberya’da 1869’da Amerikalı göçmenlerce kurulan True Whigs Party 1871’den itibaren bir asırdan çok iktidarda kaldı. 1871’den 1925’e kadar özellikle İngiltere’nin etkisi hissedilen Liberya’da daha çok Avrupa şirketleri faaliyet gösterdi. Ancak Amerikan Firestone Tire and Rubber Company’nin 1926’da hükümetten kopardığı bir dizi tâvizle ülkeye gelmesi Avrupalılar’ın etkisini sona erdirdi. Bu şirket Liberya’yı Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir lastik üretim bölgesi haline getirdi. II. Dünya Savaşı sırasında ülkedeki kauçuk ağacı dikiminin artması ve limanlarının Amerika ile Asya arasındaki ulaşımda önemli rol oynaması Liberya’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne yakınlaşmasını sağladı. 1942’de iki devlet arasında imzalanan bir savunma antlaşmasından sonra Amerikan birlikleri ülkeye geldi. Liberya ordusunun eğitimi Amerikalı subaylara bırakılırken Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin finanse ettiği modern liman, karayolları, havaalanı ve santral gibi tesislerin inşası da Amerikan şirketlerine verildi; arkasından yeni seçilen devlet başkanı William S. Tubman müttefiklerin safında yer alan Liberya’nın 27 Ocak 1944’te savaşa girdiğini açıkladı.

1944’ten 1971’e kadar aralıksız devlet başkanlığı yapan Tubman, izlediği “birleşme” ve “açık kapı” siyasetleriyle bir yandan Amerika’dan gelen zencilerle yerliler arasındaki ayırımı ortadan kaldırarak kaynaşmalarını hedeflerken bir yandan da yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye önem verdi. Bu arada bazı Amerikan şirketlerine işletme imtiyazları tanıması ülke ekonomisini Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisi altına soktu ve bu durum yerli halkın aleyhine bir sonuç doğurdu. Başkan Tubman’ın ölümünden sonra yerine geçen William R. Tolbert genelde onun politikasını sürdürdü ve dünya piyasalarında kauçuk ve demir fiyatlarının düşmesi sebebiyle sarsılan ülke ekonomisini dışarıdan sağladığı borçla ayakta tutmaya çalıştı. Ancak ülkede özellikle Amerikalı zencilerin hegemonyasından kaynaklanan büyük bir huzursuzluk ve yer yer ayaklanmalar başladı. Sonuçta ordu müdahale etti (12 Nisan 1980) ve iktidar, başçavuş Samuel K. Doe başkanlığında astsubaylarla erlerden oluşan The People’s Redemption Council’in eline geçti. Bu olay, Amerikan kökenli Liberyalılar’ın ülke kurulduğundan beri devam eden egemenliğinin sonu oldu. Konseyce hazırlanan yeni anayasa Temmuz 1984’te kabul edildi ve Ekim 1985’teki seçimlerde Doe devlet başkanlığına seçildi. Doe giderek kötüleşen ekonomiyi düzlüğe çıkaramadı; özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan borçlar ülke ekonomisini zor durumda bıraktı. Bazı maden ocaklarının ve kauçuk dikili alanların kapatılmasıyla işsiz kalan kitlelerin memnuniyetsizliği yoğun gösterilere yol açtı. 1980’li yılların sonlarına doğru iktidara karşı muhalefet giderek güçlendi ve Ocak 1990’da ülkenin kuzeydoğusunda silâhlı çatışmalar başladı. Kabile savaşlarına dönüşen çatışmalar sebebiyle 500.000’e yakın Liberyalı komşu ülkelere sığındı; Batı Afrika Devletleri Ekonomik Örgütü’ne bağlı olarak kurulan barış gücü çatışmaları önleyemedi. İsyancılardan Prince Y. Johnson’un taraftarları 9 Eylül 1990’da Doe’yu öldürünce ülke tam bir kaosa sürüklendi. Şubat 1991’de ateşkes ilân edilerek ulusal bir konferans düzenlendi ve Amos Sawyer geçici cumhurbaşkanı seçildi. Fakat bu defa da Sawyer, Johnson ve diğer isyancı grubun lideri Charles Taylor arasında iktidar mücadelesi başladı. Yedi yıl boyunca süren iç çatışma 1996’da sona erdi, başkanlık ve meclis seçimleri yapılarak ülkede sükûnet sağlandı.

Coğrafya​

Oldukça karmaşık yüzey şekilleri olan Liberya'nın yaklaşık 560 km'yi bulan kumlu ve alçak kıyı şeridi boyunca lagünler, bataklıklar ve yer yer kayalık burunlar uzanır. Genişliği 23–40 km arasında değişen bu kesimin gerisindeki hafif engebeli tepeler birdenbire yükselerek yerini dar bir orman kuşağına bırakır. Ortalama yüksekliği 180–300 m olan bu kuşağı orman örtüsünün seyrekleştiği bir plato izler. Vadilerle yarılmış bu platonun yüksekliği 450–650 m arasında değişir. Liberya'nın kuzey kesimi dağlıktır. 1350 metreye kadar yükselen tepeler vardır. Bu bölgenin en yüksek noktası olan Nimba Dağları, Gine sınırında bulunan Guest House (Konuk Evi) Tepesi'nde 1.381 m'ye ulaşır.

Dağlık bölgeden doğan Mano ve Moro ırmakları güneybatı yönünde akarak Atlas Okyanusu'na dökülür. Fildişi Kıyısı sınırını oluşturan Cavalla Nehri'nin bir bölümü ulaşıma elverişlidir. Öteki önemli akarsular Lofa, St.Paul, St.John ve Cestos'dur. St. Paul Nehri üzerinde, başkentin 27 km kuzeydoğusundaki çavlanlarda kurulan baraj önemli bir hidroelektrik kaynağıdır.

Ülke topraklarının tabanında yer alan granit, şist ve gnays oluşumlu kayaç katmanı yoğun kıvrılma ve kırılmalara uğramıştır. Bu katmanın arasına yer yer demir içeren itabirit oluşumları sokulur. Kıyı boyunca kumtaşı yatakları uzanır. Egemen toprak dokusunu, daha çok ağaçların yetişmesine olanak sağlayan ince lateritli topraklar oluşturur.

İklim özellikle kıyı kesiminde yıl boyunca sıcak ve nemlidir. Yağış mevsimi mayıstan ekime, kurak mevsim ise kasımdan nisana değin sürer. Aralık aylarında Sahra'dan kıyıya doğru esen ve harmattan olarak bilinen tozlu ve kuru çöl rüzgarları da iklimi etkiler. Yıllık ortalama sıcaklık 18 °C ile 29 °C arasındadır. Kış ısı ortalaması 24 °C ,yazın ise 33 °C 'dir. Kıyı şeridinde 5.080 mm'yi bulan yıllık yağış miktarı, iç kesimlere doğru zalarak 1.780 mm'ye kadar iner.

Tropik yağmur ormanları ülke topraklarının yaklaşık yüzde 40'ını kaplar. Sayıca 26 değişik türü kapsayan kerestelik ağaç türlerinin başında demirağacı, Baphia nitida ve maun gelir. Ormanlarda birçok maymun, antilop ve kemirici hayvan yaşar. Ayrıca cüce suaygırına ve bazı karıncayiyen türlerine rastlanır. Fil, yabanıl manda ve pars giderek ortadan kalkmaktadır. Sürüngen varlığı oldukça zengindir. Başlıca yılan türleri siyah kobra ve engerektir. Üç ayrı timsah türü belirlenmiştir.

Demografi​

Milliyet: Kpelle (851.000), Bassa (568.000), Grebo (388.000), Kru (268.000), Araplar (45.000).

Din:​


Animizm: %43,4,
Hristiyan: %39,1 (Protestanlık: %17,5, Katolikler: %13,2,
bağımsız kiliseler: %8,1),
İslam: %16,4.

Politik​

Liberya hükümeti Amerika Birleşik Devletleri hükümet sistemi baz alınarak kurulmuş üniter anayasal bir cumhuriyettir ve temsili demokrasi ile yönetilir. Güçler ayrıcılığı ilkesi vardır. Yasama cumhurbaşkanı başkanlığında, yürütme Liberya meclisince ve yargı yargıtay tarafından sürdürülür.

Cumhurbaşkanı, devletin başkanıdır ve aynı zamanda başkomutanıdır.

Liberya’da yasama organı Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır. Temsilciler Meclisine 73 kişi oy çoğunluğuna göre 6 yıllık bir dönem için, Senato’ya ise 30 kişi 9 yıllık bir dönem için seçilmektedir. Ülkenin Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından 6 yıl için seçilmekte ve en fazla iki dönem (12 yıl) görev yapabilmektedir.

1989 yılından 2003 yılına kadar aralıklı olarak 14 yıl devam eden iç savaşta 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Liberya’da, Ekim 2005’te BM gözetiminde seçimlere gidilmiş, ikinci turda oyların % 59,4’ünü alan Ellen Johnson-Sirleaf Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ellen Johnson-Sirleaf görevine Ocak 2006’da başlamıştır.

Son olarak, 8 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerde Sirleaf oyların % 90,7’sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Ekonomi​

Liberya'da büyük ölçüde tarım ve demir cevheri ihracatına dayanan, gelişme yolunda bir piyasa ekonomisi yürürlüktedir. Yakın dönemde açık kapı politikasının ve yabancı sermayeye tanınan kolaylıkların katkısıyla sağlanan yüksek ekonomik büyüme hızı, 1980'lerin başında artan ithal petrol maliyetinin ve dünya çapındaki durgunluğun etkisiyle bir yavaşlama sürecine girmiştir.

1988 verilerine göre ülkenin gayrı safi millî hasılası (GSMH) 975 milyon Amerikan doları, büyüme hızının nüfus artış hızının gerisinde kalması nedeniyle oldukça düşük bir gelişme seyri izleyen kişi başına düşen millî geliri ise 400 ABD dolarıdır.

Liberya’daki iç savaş sırasında ekonomik altyapı harap olmuş, işadamları ve sermaye ülkeyi terk etmiştir. 2005 yılında BM gözetiminde yapılan seçimlerin ve Sirleaf’in iktidara gelmesinin ardından yeniden imar süreci başlamıştır. Kereste ve elmas ihracatına uygulanan BM ambargosunun 2007’de kaldırılmasının ardından ihracat artmış, demir cevheri üretimi yeniden başlamıştır. Ülke ekonomisinin belkemiğini kauçuk, kereste ve demir ihracatı oluşturmaktadır.

Liberya’nın kıta sahanlığı içinde petrol ve doğalgaz yatakları keşfedilmiştir. Rezervlerinin 1 milyar varilden fazla olabileceği belirtilmektedir.

Liberya GSMH’sının yüzde 60’ı tarımdan elde edilmektedir. Hükümet tarım ve hayvancılık sektörlerinde yatırımları teşvik etmektedir. Son dönemde yapılan yatırımlarla palm yağı ve kereste üretimi de giderek artmaktadır.

Ebola salgını Liberya’yı ekonomik açıdan da olumsuz yönde etkilemiştir. Dünya Bankası’nın 22 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan bir analizinde, Ebola salgınından en çok etkilenen Liberya, Sierra Leone ve Gine’nin ekonomilerinde 2015 yılı için en az 1.6 milyar ABD Doları tutarında kayıp olacağı tahminine yer verilmiştir.

İklim / Hava Durumu​

Tropikal iklim görülmektedir. Kışlar sıcak ve kuru, yazlar nemli ve bulutlu geçer.Başkent Monrovia, Afrika'nın en fazla yağış alan 2 başkentinden biridir. Diğeri ise Sierra Leone'nin başkenti Freetown'dur. Yıllık yağış miktarı 4 bin 500mm'den fazladır. Yıllık sıcaklıklar 23°C - 32°C arasında değişmektedir. Ancak nem oranı sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olmaktadır.

Ülke Mutfağı​

Liberya mutfağıTuristler tarafından tercih edilen yemek çeşitleri “et veya tavuk shwarma, felafel sandviç, hummus”dur. Karışık ızgara tabağı da tercih edilen yemeklerdendir. Bir çok balık çeşidi bulmak da mümkündür. Özellikle Snapper adı verilen levrek benzeri balık oldukça lezzetlidir. Ülkenin porsiyonları oldukça büyüktür. Lübnan ve Hint menüleri de restoranlarda bulunur. Ayrıca tatlı ve meyve suları ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yiyecek ve içeceklerdir. Ziyaretçiler yiyeceklerini Mezza Evi denilen yerlerde de yeme imkanı bulabilirler.

Türkiye-Liberya İlişkileri​

Akra Büyükelçiliğimiz Liberya’ya Nisan 2013’te akredite edilmiştir. Liberya’nın Brüksel Büyükelçiliği de ülkemize akreditedir.

Dönemin Liberya Dışişleri Bakanı Agustine Kpehe Nagfuan, 12-16 Mayıs 2014 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Böylece, Liberya’dan ülkemize Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu ziyaret sırasında 3 anlaşma imzalanmıştır. (Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması; Diplomatik Pasaport Hamillerine Vize Muafiyeti Tanınması Anlaşması; Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri Arasında Diplomasi Eğitimi, Bilgi ve Belgelerin Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı).

2015 yılının ilk 11 ayı itibariyle Türkiye’nin Liberya’ya ihracatı 65.253.182, Liberya’dan ithalatı 1.758.960 ABD Doları olmuş ve ikili ticaret hacmi 67.012.142 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

13 Mayıs 2014 tarihinde iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri Arasında Diplomasi Eğitimi, Bilgi ve Belgelerin Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Türkiye Bursları kapsamında Liberya vatandaşlarına tarafımızdan 2013-2015 yılları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için toplam 21 adet burs tahsis edilmiştir. 2015-2016 akademik yılı için ise 15 öğrenci Türkiye Burslarından yararlanmaya hak kazanmıştır.

Türkiye ile Liberya arasındaki Diplomatik Pasaport Hamillerine Vize Muafiyeti Tanınması Anlaşması, her iki ülke parlamentosunca da onaylanmıştır. Anlaşmaya ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, yürürlüğe girmesi için Liberya tarafının teyidi beklenmektedir.

Liberya’da, BM Barışı Koruma Misyonunda görevli polislerimiz dahil yaklaşık 30 vatandaşımız bulunmaktadır.

Liberya’nın İstanbul Fahri Konsolosluğu Mart 1996’da faaliyete geçmiştir.

Türkiye’nin Monrovya’da Fahri Konsolosluk ihdası ve bu göreve Lusinee F. Kamara’nın atanması konusunda Nisan 2013’te girişimde bulunulmuştur. Liberya Dışişleri Bakanlığı 1 Mayıs 2014 tarihinde talebimizin uygun görüldüğünü bildirmiştir. Ülkemizdeki işlemler henüz sonuçlanmamıştır.

TİKA tarafından, Liberya’ya 50 adet bilgisayar hibe edilmiştir. (Temmuz 2006)

13-14 Şubat 2007 tarihleri arasında Washington’da düzenlenen "Liberia Partners Forum"unu takiben, Liberya’ya Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla 100.000 Dolar tutarında insani yardımda bulunulması kararı alınmış ve yardımlar transfer edilmiştir. (Mart 2007)

Liberya Su ve Kanalizasyon Kurumu tarafından geliştirilen "Su ve Kanalizasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Sağlamlaştırılması Projesi" çerçevesinde kullanılmak üzere, bir adet kamyon hibe edilmiştir. (Aralık 2007)

TİKA tarafından Liberya'ya 349.800 Dolar değerinde bir vidanjör hibe edilmiştir. (Haziran 2008)

EXPO 2020 adaylığımız kapsamında oluşturulan “Herkes için Sağlık” fonundan Liberya’ya tahsis edilen 100.000 Dolar ile iki adet ambulans alınarak Liberya makamlarına teslim edilmiştir. (Kasım 2013)

TİKA tarafından Paynesville Belediyesine iki adet çöp arabası ile 100 adet çöp konteynırı hibe edilmiştir. (Ekim 2014)

TİKA tarafından gönderilen, Ebola Salgını ile mücadele eden sağlık personelinin kullanımı için 50 bin ABD Doları değerindeki malzeme Liberya Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir. (19 Kasım 2014)

Ebola salgınıyla mücadele kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sağlanan 360 bin ABD Doları değerindeki tıbbi malzeme Liberya Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir. (31 Ocak 2015)

Toplam 2,5 milyon Türk Lirası değerindeki tıbbi nitelikteki insani yardım malzemesi Sağlık Bakanlığı ve AFAD işbirliğinde yürütülen tedarik işlemlerinin ardından Gine, Sierra Leone ve Liberya’ya üç eşit grup halinde ayrılmış, Liberya’ya teslimat 2 Şubat 2015 tarihinde yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 15 adedi Monrovia Belediyesine ve 5 adedi Liberya Emniyet Teşkilatına olmak üzere Liberya'ya toplam 20 otobüs ile 2 adet çocuk oyun parkı hibe etmiştir. (20 Ağustos 2015)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
SOCAR - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    333
Muz Cumhuriyeti
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    236
Mohini - Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Fili
 • Ugur
 • Ugur,
 • Hayvanlar Alemi
 • 0    429
Türkiye Cumhuriyeti İller Kronolojisi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    2K
Geri