Ülke Kırgızistan

Kırgızistan
kirgizistan.png kirgizistan.png
BaşkentBişkek
Resmî dillerKırgızca, Rusça
Yönetim ŞekliYarı Başkanlık Sistemi
Yüzölçümü199.951 km²
Nüfus5.482.000
Nüfus Yoğunluğu27,4 kişi/km²
Para birimiSom (KGS)
Zaman dilimiKGT (UTC+6)
Telefon kodu+996
İnternet TLD.kg
Kırgızistan (Kırgızca: Кыргызстан, /qɯrʁɯsˈstɑn/; Rusça: Киргизия, Kirgiziya), Orta Asya'da bir ülkedir. Kırgızistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesidir.

Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.

Etimoloji​

Kırgızistan, "Kırgız ülkesi" manasına gelir. Kırgız adının kökeni hakkında ise birkaç teori vardır. Bunlardan birincisi -iz eki (iki - iz = ikiz vb.) almış "kırk"tır. Yani Kırk-ız, "Kırklar"dır. Bir başka teoriye göre de "Kırgız" adı, "kırk uz" yani "kırk boy" anlamına gelmektedir ve Kırgız bayrağındaki kırk ışınlı güneş de bu kırk boyu temsil etmektedir. Konu ile ilgili diğer bir teori de Prof. Dr. Nadir Devlet'in Çağdaş Türkiler kitabında geçmektedir. O da Kırgız adı Türkçede kır - gez'mekten geldiğini söylemiştir.

Bayrak​

Kırgızistan bayrağı, Kırgızistan'ın SSCB'den ayrıldıktan sonra 3 Mart, 1992'de onayladığı ulusal bayraktır.

Kızıl bayrağın üzerinde sarı bir güneş vardır. Güneşin 40 ışını, 40 Kırgız boyunu belgiler. Güneşin içindeki yolların kesişimi, geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü belgiler. Kızıl tüs (renk) ise barışı ve dürüstlüğü belgilemektedir.

Arma​

Kırgızistan Arması Kırgızistan Arması
Kırgızistan Arması, Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra 2 Haziran 1992'den itibaren kullanmaya başladığı armadır.

Tarih​

Kırgızlar, Göktürk devrinde Kögmen (Sayan) Dağları'nın kuzeyinde yaşamışlardır. 840 yılında Uygur Devleti'ni yıkarak bu topraklarda kendi devletlerini kurmuşlardır. Daha sonra bugün yaşadıkları topraklara gelen Kırgızlar, Karahanlılar zamanında Müslüman olmuşlardır.

Ruslara Orta Asyalı halklardan ilk olarak girerler. Toplumlar arası kavgalar çıkmaya başlayınca Bagış uruusu (toplumu), 1881 yılında Rusya İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmeye karar verir.

Sovyet Devri​

Başlangıçta 1919'da Sovyet gücü bölgede kabul görmüştür ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde Kara-Kırgız Özerk Bölgesi oluştu. Kara-Kırgız terimi 1920'lerin ortasında Ruslar onları aynı zamanda Kırgız olarak bakılan Kazaklardan ayırıncaya kadar kullanılmıştır. 5 Aralık 1936'da Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, tam bir Sovyetler Birliği cumhuriyeti olarak kabul görmüştür.

Bişkek Bişkek
1920'ler boyunca Kırgızistan, kültür, eğitim ve sosyal yaşam açısından epeyce geliştirildi. Okur yazarlık büyük ölçüde gelişti ve standart bir edebi dil ortaya çıkarıldı. Ekonomik ve sosyal gelişme de dikkate değerdi. Kırgız millî kültürünün çok sayıda yönleri Stalin'in milliyetçi eyleminin baskısına rağmen muhafaza edilmişti ve bu nedenle, tüm Birlik otoriteleri ile olan gerginlikler sürmekteydi.

Sovyet açıklık ve dürüstlük politikasının ilk yılları, Kırgızistan'da siyasi iklim üzerinde küçük bir etki göstermiştir. Bununla birlikte Cumhuriyet'in basın mensuplarına daha fazla liberal bakış edinmeleri ve Yazarlar Birliği'nce yeni bir yayın olan Literaturniy Kirghizstan'ı kurmaları için izin verilmişti. Gayriresmi siyasi gruplar yasaklanmıştı ancak 1989'da derin iskân krizi ile uğraşmak için ortaya çıkan birkaç grubun faaliyetlerine izin verilmişti.

1990 yılının Haziran ayında Özbekler ve Kırgızlar arasındaki etnik gerginlikler Özbeklerin olduğu Oş İli'ni kaplamıştı. Şiddetli karşılaşmalar birbirini izledi ve bir güvenlik ve sokağa çıkma yasağı durumu hasıl oldu. 1990 yılının Ağustos ayına kadar düzen eski haline getirilemedi.

1990'ların başları Kırgızistan'a yeni değişimler getirdi. Kırgızistan Demokratik Hareketi, Parlamento'nun desteğiyle önemli bir siyasi güç haline geldi. Kırgız Bilim Akademisi'nin liberal başkanı Askar Akayev 1990 yılının Ekim ayında başkan seçildi. Takip eden Ocak ayında Akayev, yeni hükümet yapılarını öne sürdü ve çoğunlukla daha genç ve reforma yönelik siyasetçilerden oluşan yeni bir hükümet tayin etti.

1990 yılının Aralık ayında Yüksek Sovyet, cumhuriyetin adını Kırgızistan Cumhuriyeti olarak değiştirmek üzere oy verdi. 1991 yılının Şubat ayında başkent Frunze'nin adı devrim öncesi adı olan Bişkek olarak değiştirildi. Bağımsızlığa giden bu estetik hareketlere rağmen, ekonomik gerçeklikler Eski Sovyetler Birliği'nden ayrılmaya karşı durur gibi gözükmekteydi. 1991 yılının Mart ayındaki Sovyetler Birliği'nin yaptığı bir referandumda seçmenlerin % 95,7'si eski Sovyetler Birliği'nin yenilenmiş federasyon olarak tutulması önerisini uygun buldular.

19 Ağustos 1991'de Olağanüstü Hal Komitesi, Kırgızistan'da Akayev'i indirme girişiminin görüldüğü Moskova'da güç elde etti. Ertesi hafta darbenin sönmesinden sonra Akayev ve İkinci Başkan German Kuznetsov Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden istifalarını açıkladılar ve tüm daire ve sekreterya istifa etti. Bunu 31 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığı sağlayan Yüksek Sovyet oylaması takip etti.

Bağımsızlık​

1991 yılının Ekim ayında Akayev rakipsiz ilerledi ve oyların %95'ini alarak doğrudan yeni bağımsız cumhuriyetin başkanı seçildi. O ay diğer yedi cumhuriyetin delegeleriyle birlikte Yeni Ekonomik Toplum Paktı'nı imzaladı. Sonunda 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya cumhuriyeti ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu'na resmen katıldı. 1992'de Kırgızistan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na katıldı.

2005 yılının Mart ayındaki parlamenter seçimlerden sonraki Lale Devri, Başkan Akayev'i 4 Nisan 2005'te istifaya zorladı. Muhalefet liderleri koalisyon kurdular ve yeni hükümet Başkan Kurmanbek Bakiyev ve Başbakan Feliks Kulov altında şekillendi.

Siyasi istikrarı sağlamak mümkündür, 2005 yılının Mart ayında seçilen parlamentonun 75 üyesinden üçü suikast sonucu öldürüldü 10 Mayıs 2006'da ölenlerin birisinin kardeşi de suikaste kurban gitti.

Siyaset​

Kırgızistan Cumhuriyeti anayasaya göre parlamenter demokrasi ile yönetilen laik ve üniter bir devlettir. Yürütme yetkisi hükümet tarafından uygulanır. Yasama yetkisi ise hükümet ve meclise aittir.

Kırgızistan, bağımsızlığını kazanması ve serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte ciddi ekonomik sorunlar yaşadı. Artan işsizlik ve enflasyon gibi sorunlar yoksulluk ve açlığın ortaya çıkmasına sebep oldu.

2000 yılında yapılan genel seçimlerde Komünist Parti % 29.3 oy alarak meclisteki en güçlü parti oldu. Ancak meclisteki farklı siyasi eğilimler ülkede istikrarlı bir ekonominin uygulanmasını engelledi.

Coğrafya​

Ala-Arça'dan Bişkek manzarası Ala-Arça'dan Bişkek manzarası
Kırgızistan, Orta Asya'da, Çin'in batısında karayla çevrili bir ülkedir. Orta Asya'nın yeni bağımsız ülkelerinin en küçüğü olan Kırgızistan, yaklaşık 198,500 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi ile hemen hemen aynı büyüklüktedir. Millî toprakları yaklaşık olarak doğudan batıya 900 kilometre, kuzeyden güneye 410 kilometre halinde erişmektedir.

Kırgızistan, güneydoğuda Çin, kuzeyde ve batıda Kazakistan, güneyde ve batıda da Özbekistan ve Tacikistan ile sınırlıdır. Orta Asya'nın Stanilist bölümünün beş cumhuriyete ayrılmasının bir sonucu olarak çok sayıda etnik Kırgız, Kırgızistan'da yaşamamaktadır. Hukuken Kırgızistan topraklarının bir parçası ancak coğrafi olarak buradan birkaç kilometre uzakta ikisi Özbekistan'da biri Tacikistan'da bulunan üç kuşatılmış bölge tanınmaktadır.

Kırgızistan arazisinde bir arada millî toprakların %65'ini işgal etmekte olan Tanrı ve Pamir Dağları sistemleri hüküm sürmektedir. Tanrı Dağları sisteminin Alay sahası bölümü, ülkenin güneybatısından doğusuna doğru hilal şeklinde hüküm sürmektedir ve ana Tian Shan sahası doğuda Çin içine girerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişmeden önce, güney Kırgızistan ve Çin arasındaki sınır boyunca ilerler. Kırgızistan'ın ortalama rakımı 7.439 metrelik Cenğiş Çokusu tepesi ile Oş yakınındaki 394 metrelik Fergana Vadisi arasında 2.750 metredir. Ülkenin hemen hemen %90'ı deniz seviyesine göre 1500 metreden daha yüksektedir.

İklim​

Kırgızistan, yüksek Tanrı Dağlarında kuru kıtasal (karasal) kutupsal; güneybatı (Fergana Vadisi)'nda subtropikal; kuzey dağ eteklerinde ılıman bir iklime sahiptir.

Kırgızistan karasal iklime sahiptir. Bu yüzden kışların hayli soğuk geçtiği ülkede yaz mevsiminde sıcaklıklar yüksektir. En soğuk geçen ayın Ocak olduğu Kırgızistan’da bu dönemde hava sıcaklığı ortalama -6’ya kadar düşmektedir. En sıcak zaman olan Temmuz ayı ise ortalama hava sıcaklığı 24 derece civarındadır. Fakat ülkenin daha alçakta kalan bölgesi Fergana Vadisi’nde sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükseldiği olur.

Ülkenin yüksek tepelerinde ise -20’lere kadar gerileyen hava sıcaklıkları yaşanır. Ülkede yağmur yağışı çok görülmemesine karşılık, karlı havanın yaşandığı gün sayısı oldukça fazladır. Mart ve Mayıs arası dönem ile Ekim ve Kasım arası dönem ülkenin en nemli zaman aralığıdır.

Kaynakları ve arazi kullanımı

Doğal kaynakları​

Verimli hidroelektrik, önemli altın yatakları ve ender toprak metallerinden; yerel işletilen kömür, petrol ve doğal gaz; nefelin, cıva, bizmut, kurşun ve çinko gibi diğer yatakları bulunur.

Arazi kullanımı​


Tarıma uygun topraklar:% 7, daimi ekilebilen:% 0, otlaklar:% 44, ormanlık arazi:% 4, diğer:% 45 (1993 verilerine göre). Ayrıca Kırgızistan'da dünyanın en büyük doğal büyüyen ceviz ormanı, Celal-Abad ilinde, Arslanbob'da yer alır.

Alan ve Sınırlar

Yüzölçümü​


toplam: 198,500 km²
kara: 191,300 km²
su: 7,200 km²

Yüzölçümü karşılaştırması: Doğu Anadolu Bölgesi'nden biraz büyük
Dünya ülkeleri ile karşılaştırması: Dünya'da 86'cı sıradadır.

Kara sınırları​

Toplam kara sınırları 3.051 km, komşu ülkeleri Çin ile 858 km, Kazakistan ile 1,224 km, Tacikistan ile 870 km ve Özbekistan ile 1,099 km sınırdır.

Kıyılar: 0 km (denize kıyısı yok)

Rakım:
en düşük: Kara Derya 132 m
en yüksek: Cenğiş Çokusu (Zafer Doruğu) 7,439 m

Akarsu ve Göller

Nehirler​

 • Çuy Nehri
 • Narin Nehri
 • Kara Derya
 • Ak-Say Nehri

Göl ve göletler​

Kırgızistan'da toplam yüzölçümü 7000 km³ bulan irili ufaklı ikibine yakın göl ve göletler bulunur. Bunların çoğunluğu deniz seviyesinden 2500 ila 4000 metre yükseklikte buzulların erimesiden oluşan küçük dağ gölleridir. Issık Gölü, Son Gölü ve Çatır Gölü ülkenin en büyük üç göllerindendir. Diğer tanınmış Sarı-Çelek, Kal Suu, Kara Suu, Merzbaher, Kulun, Ai, Kara Toko, Saltı (Myortvoye) ve Ala Göl gibi göller vardır.

Tanrı Dağları'nın bölümleri​

Tanrı Dağları'nın Kırgızistan sınırları içindeki Ala adı verilen bölümleri;

Ala dağları​

Han Tengri Dağı Han Tengri Dağı
- Kırgız Ala dağları (Kırgızistan ve Kazakistan'da)
 • Küngöy (Kengey) Ala dağları (Kırgızistan ve Kazakistan'da)
 • Teskey Ala dağları (Kırgızistan'da)
 • Talas Ala dağları (Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da)

Dağ Geçitleri​

 • Bedel Geçiti
 • Dolon Geçiti
 • İrkeştam Geçiti
 • Torugart Geçiti

Vadiler​

 • Ak-Say Vadisi
 • Ala Arça Vadisi
 • Ak Suu Vadisi
 • Alamedin Vadisi
 • Çuy Vadisi
 • Fergana Vadisi
 • Koçkor Vadisi

Demografi​

Nüfus : 5.213.898 (Temmuz 2006 tahmini)
Doğum oranı : 22,8 doğum/1.000 nüfus (2004 tahmini)
Ölüm oranı : 7.08 ölüm/1,000 nüfus (2000 tahmini)
Göçmen oranları: -2.5 göçmen/1,000 nüfus (2000 tahmini)

Cinsiyet oranları (2000 tahmini)
 • yeni doğumlardan : 1.05 erkek/kadın
 • 15 yaş altı : 1.04 erkek/kadın
 • 15-64 arası : 0.96 erkek/kadın
 • 65 yaş ve üstü : 0.64 erkek/kadın
 • toplam nüfus 0.96 erkek)/kadın
Ölü doğum oranı : 34.49 ölüm/1,000 canlı doğum (2000 tahmini)

Etnik gruplar​

Kırgız 64.9%, Özbek 13.8%,Rus 12.5%, Dungan 1.1% Ukrain 1%, Uygur 1%, diğer5.7%

Dinler​

Karakol Dungan Camisi Karakol Dungan Camisi
Kırgızistan halkı Sovyetler Birliği dönemleri diğer birlik üyeleri gibi Devlet Ateizmi içinde yaşamıştır. Bugün Kırgızistan'da baskın din İslam'dır. Müslüman oranı %76'dir. Ülkede %18 Hıristiyan, %2 Budist, %4 Ateist bulunur.

Diller​

Kırgızca Eylül 1991'den beri ülkenin resmî dilidir. Bunun yanında Rusça da bu ülkede resmî konuma sahiptir.

Kırgızca Türk lehçelerinin Kıpçak Grubu'na mensup bir lehçe olarak kabul edilir. Ayrıca, onu Güney Sibirya bölgesi içinde bir Türk şivesi olarak kabul eden fikirler de vardır.

20. yüzyıla kadar Arap alfabesi kullanılarak yazılan Kırgızca 1928'de Latin alfabesini, 1948'de ise Kiril alfabesini kullanmaya başlamıştır.

Yönetim Birimleri​

Kırgızistan, başkent Bişkek dâhil 8 ile (oblast) ayrılmıştır. Başkent Bişkek'tir.

İller, başkent ve il merkezleri:
 1. Bişkek
 2. Batken (Batken)
 3. Çuy (Tokmok)
 4. Calal-Abad (Celal-Abad)
 5. Narın (Narın)
 6. Oş (Oş)
 7. Talas (Talas)
 8. Issık-Göl (Karakol)
Kültür

Eğitim​

Kırgızlar önceleri göçebe olduğundan eğitime dikkat edilmemiştir. Sovyetler Birliği zamanında eğitim alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. 1934 yılında 7 yıllık okul okuma zorunluluğu getirilmiştir. 1950 yılından itibaren bu zorunluluğuna uyulması ile birlikte eğitim gelişmeye başlamıştır. Kırgızistan İlimler Akademisi 1965 yılında kurulmuştur. Bugün 17 araştırma enstitüsü vardır.

Üniversiteler​

Oş Devlet Üniversitesi binası Oş Devlet Üniversitesi binası
Kırgızistan'da 60 civarında üniversite bulunmaktadır. Kırgızistan'daki belli üniversiteler şunlardır:
 • Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi
 • Orta Asya Amerikan Üniversitesi
 • İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi
 • Kırgız-Rus Slav Üniversitesi
 • Ulusal Kırgız Üniversitesi
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
 • Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi
 • Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi
 • Oş Devlet Üniversitesi
 • Kırgız Özbek Üniversitesi
 • Oş Teknoloji Üniversitesi
 • Kasım Tınıstanov Üniversitesi

Edebiyat​

Kırgız halk edebiyatında Manas Destanı önemli bir yer tutar. Kırgız edebiyatının kurucusu olarak Toktoul Satılgan kabul edilir. Kırgızların dünyaca meşhur edebiyatçıları Cengiz Aytmatov’dur.

Turizm​

Sovyetler Birliği zamanında ülke, birliğin önemli bir turizm merkezine dönüşmüştü. Son yıllarda Issık Göl çevresine yüz binlerce turist gelmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra seçilen Kırgızistan Başkanı Askar Akayev yaptığı bir açıklamada turizmin ülke ekonomisine en önemli katkıyı sağlayabilecek sektör olduğunu ifade etmiştir.

Burana Kulesi Burana Kulesi
Ülke son yıllarda turizm alanında büyük gelişmeler göstermektedir. Denize kıyısı olmasa da yaz mevsimlerinde göl turizmi yapılmakta, ayrıca ülke dağlarla kaplı olması nedeniyle kış sporlarına bağlı turizm gelişmektedir. Kış sporlarından sonra doğa gezileri, termal turizm yapılmaktadır. Ülkenin turist çeken başka bir özelliği ise çok sayılardaki ormanlar ve Issık Göl'e iye olmasıdır. Bunlar yaz turizmine açık yerlerdir.

Ekonomi​

1998 Rusya Krizi'nin olumsuz yansımaları giderek azalmakla birlikte hâlen yaşanmaktadır. Halkın % 23’ünün uluslararası standartlara göre yoksulluk sınırları altında yaşadığı uluslararası kuruluş raporlarında belirtilmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler sosyal yaşamı da etkilemektedir. Ekonomideki sıkıntıların kısa vadede giderilmesi beklenmemektedir.
 • GSMH: 7.4 Milyar ABD Doları
 • Kişi başına GSMH: 3169 ABD Doları
 • Enflasyon oranı: %5.8
 • İşsizlik Oranı: %2.3
 • Asgari Ücret: 220 ABD Doları
 • İhracatı: Yaklaşık 2.3 milyar ABD Doları
 • İhraç Ürünleri: Pamuk, yün, et , tütün, altın, civa, uranyum, elektrik enerjisi, küçük makinalar, ayakkabı ürünleri
 • İthalatı: 4.3 milyar ABD Doları
 • İhraç Partnerleri: Özbekistan %28.8, Kazakistan %22, Rusya %14.6, Çin %7, Afganistan %5.7
 • İthal Partnerleri: Çin %55.9, Rusya %17.7, Kazakistan %6.4
 • Dış Borç Toplamı: 1.704 milyar ABD Doları
 • Kalkınma Hızı: %7.3
 • Para Birimi: Som (1 ABD Doları ≈ 67 Som , 1 TL ≈ 23 Som) (14/09/2015)
Kullanılan paralar : Kırgızistan'ın tamamında günlük yaşamda her türlü alışverişte resmi para birimi olan “Som” kullanılmaktadır. Araba alımı, elektronik eşya satan bazı firmalar ile büyük oteller ve bazı restaurantlar dışında Amerikan doları ile alışveriş yapılmamaktadır.

Bişkek’te hemen her yerde sıkça rastlanan döviz bürolarında döviz bozdurma imkânı bulunmaktadır. Döviz bürolarında ABD Doları, Euro, Rus Rublesi, Çin Yuanı, Özbek Sumu ve Kazakistan Tengesi bozdurabilmekte ve alınabilmektedir.

Ulaşım​

Ülkenin dağlık yapısından ötürü ulaşım büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Yollar, yüksekliği 2000 metre ve üzerini bulabilen rakımlar ve dik vadilerden dolayı sık sık viraj yapmak durumundadır. Kış boyunca ulaşım ülkenin kimi yüksek rakımlı ve tenha bölgelerinde hemen hemen imkânsızdır. Bunun yanında ulaşımı güçleştiren diğer etkenlerden biri de kara ve demiryolunun bugün uluslararası sınırlarla kesilmesidir. Bu da, yolların kapalı olmadığı yerlerde birçok zaman alıcı formalite gerektirdiğinden pek tercih edilmemektedir. Ülkede geziler ya da kısa ulaşımda atlar da kullanılabilir.

Mutfak​

Kırgız Mutfağı Kırgız Mutfağı
Kırgız mutfağı ağırlıklı olarak et yemeklerinden oluşur. Göçebe kültürüne sahip Kırgızların yemek alışkanlıklarında bu kültürün izlerini çokça görürsünüz. Bilhassa koyun etinin ve ekmek tüketiminin çok olduğu ülke mutfağında sebze yemeği çeşitleri de bolca mevcuttur. Rus, Çin, Kore ve Özbek mutfağından etkilenen ülke mutfağında fıstık ve badem gibi kuruyemişler de tüketilmektedir.

Kırgızistan’ın en meşhur yemeklerinin başında beshbarmak (beş parmak) gelir. Ülkenin ulusal yemeği olarak da kabul edilen beshbarmak koyun ya da at etiyle hazırlanır. Bir diğer geleneksel yemekleri şaşlık ise bu bölgenin çoğunda olduğu gibi Kırgızistan'da da hemen her köşe başında karşınıza çıkabilecek bir yemek alternatifidir. Şişe geçirilmiş iri koyun etlerinden yapılan bu yiyecek ekmek arası şekilde servis edilmektedir. Plov (pilav) adını verdikleri pirinç yemeğini ise yine koyun eti ve turpla beraber servis etmektedirler.

Ülkenin en popüler içeceği çaydır. Etnik köken olarak Kırgız olanlar genelde yeşil çayı tercih ederken Ruslar siyah çay tüketirler. Pek tabi ki Orta Asya içkisi ve atalarımızın içeceği kımız, yani fermente edilmiş at sütü ise Isık Gölü kıyı şeridinde çokça içilmektedir. Birayı andıran düşük alkollü içecek bozo’nun yanı sıra ülkede yerel markalı votka, konyak ve bira çeşitlerine de sıkça rastlayabilirsiniz. Üstelik de hayli uygun fiyatlarla.

Alkol tüketimi konusunda herhangi bir yaş sınırının olmadığı ülkenin özellikle başkenti Bişkek’te bir restorana gittiğinizde %10 oranında bahşiş bırakmanız yeterli olacaktır.

Festivaller​

Kırgız Festivali Kırgız Festivali
Kırgızistan’da gerçekleştirilen festivallerin pek çoğu ülkenin tarihi ve göçebe kültürüne dair izler taşımaktadır. Erkeklerin avcılık kadınların ise el işleri konusundaki yeteneklerini sergiledikleri festivallerde farklı ülkelerden pek çok insan da bir araya gelir.

Göçebe Hareketi ve Ulusal At Oyunları festivali her yıl temmuzun ikinci haftasında düzenlenmektedir. Alay’da düzenlenen etkinliklerde aynı zamanda Kırgız yemekleri de ziyaretçileriyle buluşur. Kırgız Gelenekleri ve Seromonileri Festivali ise yine temmuz ayının son haftasında düzenlenmektedir. Geleneksel yemeklerin test edildiği festival kapsamında el yapımı ürünler de sergilenmektedir. Ükenin Kuzeyindeki Issık-Kul Gölü yanında ağustos ayında gerçekleştirilen Taigan ve Burkut Festivali’nin amacı kartal avlamaktır. Ülkenin bir diğer büyük festivali ise her sene mayıs ayında gerçekleştirilen ve dünyadan pek çok sporcuyu da ağırlayan Bisiklet Yarışı’dır. Arslanbob Köyü’nde düzenlenen festivalde dağları da kapsayan uzun bir rota üzerinde sporcular bir araya gelir.

Kırgızistan'daki Türk Büyükelçiliği​

BİŞKEK BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: MOSKOVSKAYA 89, 720040 BIŞKEK/KIRGIZISTAN
Telefon: 00 996 312 90 59 00(10 Hat)
Faks: 00 996 312 90 99 12- 90 99 13

embassy.bishkek@mfa.gov.tr
T.C. Dışişleri Bakanlığı Bişkek Büyükelçiliği

Görev Bölgesi: Kırgız Cumhuriyeti
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
"Tayyip Abi Borcumuzu sil" Kırgızistan Başbakanı
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Video Galerisi
 • 0    2K
Geri
Üst