Üst
Nostradamus'un  En Ünlü Kehanetleri

Nostradamus'un En Ünlü Kehanetleri

Michel de Nostredame (Nostradamus) 14 Aralık 1503 - 2 Temmuz 1566 , Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog.

-
-
İlk Kehaneti - 1534 - 1542

Ageb'de tanıdığı Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Ökültizm hakkında geniş bilgi birikimi edindi ve buradan ayrılıp 8 yıl sürecek Fransa ve İtalya seyahatlerine çıktı.

Birgün yolda rastladığı genç bir keşişin önüne giderek diz çöktü, arkadaşları onun bu davranışına çok şaşırdılar. Nostradamus arkadaşlarına, "Papanın önünde diz çökülür." dedi. Gerçekten de keşiş 20 yıl sonra IV. Sixte adıyla papalık tahtına oturdu.
Kral II.Henry'nin Ölümü - 1559
Kral II.Henry'nin Ölümü - 1559
Kral II.Henry'nin Ölümü - 1559

"Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek,
Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada,
Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak,
İki yara bir olacak ve O zalimce bir ölümü tadacak."


Kral II.Henry, Comte de Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henry’den 6 yaş daha küçüktür.
Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henry’nin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamus’un “zalimce ölüm” kehaneti de gerçekleşmiştir
Büyük Londra Yangını - 1666
Büyük Londra Yangını - 1666
Büyük Londra Yangını - 1666

"Londra'dan adalet için kan istenecek,
66 yılında yandığında,
Antik Leydi yüksek sarayından düşecek,
Aynı ırktan birçoğu öldüğünde."

2 Eylül 1666’da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adalet için kan istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür.

Bazı yorumcular, “adalet için kan istemek” tabirini “Kara Ölüm’ün artık hak ettiğini bulması” olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını’nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.
Louis Pasteur - 1885
Louis Pasteur - 1885
Louis Pasteur - 1885

“Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak,
Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak,
Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek,
O, başkaları tarafından hor görülecek.”


Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilim insanı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını tahrif etmekle suçlanmıştır.
Franco'nun Sürgünü - 1936
Franco'nun Sürgünü - 1936
Franco'nun Sürgünü - 1936

“Franco, Castille’den çıkıp birliği terk edecek,
Elçi isteklerini reddedip ayrılık yaratacak,
Rivera’nın insanları çekişmenin içinde olacak,
Ve körfeze girişi engelleyecek.”

Bu dörtlük, İspanyol diktatör Franco ve ondan önce diktatörlük rejimi kuran Rivera’ya işaret etmektedir. 1936’da, sol eğilimli cumhuriyetçi hükûmet Franco’yu Kanarya Adaları’na sürgüne göndermiştir (ve körfeze girişini engellemiştir). Franco, milliyetçi hükûmet darbesinden sonra İspanya’ya dönüp askeri cunta kurmuştur.
Charles de Gaulle - 1940
Charles de Gaulle - 1940
Charles de Gaulle - 1940

“Roma ve Annemark’ın Herkül kralı,
Üç defa unvanlandırılan de Gaulle yol gösterecek,
İalya ve St. Mark’dan bazılarını titretecek,
Herkes üzerinde yer alan ilk hükümdar olacak.”


Charles de Gaulle, ilk önce Özgür Fransız Kuvvetleri’nin lideri, daha sonra da 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan geçici hükûmetin ve bunu takip eden 5. Fransız Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olarak üç defa unvanlandırılmıştır.
Adolf Hitler - 1945

“Batı Avrupa’nın derinlerinde bir yerlerde,
Fakir insanların bir çocuğu olacak,
Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek,
Ve Doğu’nun İmparatorluğu’nda da beğenilecek.”

Bu dörtlüğün Hitler’in çocukluğunu, karizmatik ve etkileyici kişiliğini, son olarak da Almanya’nın Japonya ile kurduğu ittifakı ifade ettiğine inanılır.
Başka bir kehanetinde ise Hitler'den ve Kavgam adlı kitabından şu şekilde bahsetmiştir:

"Kitleyi kurtarırım gibi yalan laflarla,
Halkını köle, ülkesini edecek zindan,
Yani bir cumhuriyetin binip sırtına,

Kavga, diyecek, beş on sayfa açıp kitabından."
Kennedy Suikasti - 1963
Kennedy Suikasti - 1963
Kennedy Suikasti - 1963

“Eski bir iş sonunda yapılacak,
Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak,
Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar,
Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.”

Buradaki “eski iş”in, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler’e yardımcı olan Joseph Kennedy’yi ‘lanetleyen’ Yahudiler’in işi olduğu yorumlanır. Kennedy suikastı ile ilgili söylentiler, Kennedy’yi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswald’ın silahından çıkmadığı yönündedir. Zaten bazı görgü tanıklarının söylediğine göre, Kennedy’ye, üzerinde ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiştir. Lee Harvey Oswald da, polis istasyonundan hapishaneye taşınacağı sırada yine Kennedy gibi suikaste uğramıştır.
11 Eylül Saldırısı - 2001
11 Eylül Saldırısı - 2001
11 Eylül Saldırısı - 2001

"Fanatik Dünya görüşü olan bir kişi,
Tüm Dünya'nın dehşet içinde kalmasına neden olacak,
Öyle bir olay yaşanacak ki,
Irak yüzünden Hristiyan alemi korkunç acılar çekecek."

11 Eylül ile ilgili olarak yorumlanan diğer bir kehaneti de şu şekildedir:

"Tanrının Kenti'nde büyük bir gök gürlemesi yaşanacak,
İki kardeş kaos içinde ayrı ayrı parçalanacak,
Kale ayakta kalırken,
Büyük lider yenilecek."
Bu dörtlükte de ikiz kulelerin yıkılması ve aynı gün Pentagon'a yapılan saldırıda Pentagon'un ayakta kalması olarak yorumlanmaktadır.
Türkiye ile İlgili Kehanetleri

Cumhuriyet - 1923
Cumhuriyet - 1923
Cumhuriyet - 1923

"Bütün yasalar değişecek temelden,
Türkiye de işte böyle bir devrimle,
Ve Mısır toprağı gidecek elden,
Para değişecek, para birimi de."


Cumhuriyetin kuruluşu ve devrimler ile 1.Dünya Savaşı sırasında Mısır'ın kaybedilişinden bahsetmektedir.


17 Ağustos Depremi - 1999
17 Ağustos Depremi - 1999
17 Ağustos Depremi - 1999

"Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, Sonraki baharda iki kez daha olacak,
Korent, Efes bozulacak denizde,
Yiğit şampiyonlar savaşa girecek."

Burada da Gölcük ve Düzce depremlerinden bahsedildiği, sonrasında bir ülkenin iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye’ye karşı yola çıkacağı ve ardından iki ülkenin askeri savaşa gireceği şeklinde yorumlanıyor.


Not: Nostradamus, kehanetlerinde Anadolu'dan bahsederken Efes ismini kullanmıştır. Günümüzle ilgili kehanetlerinde ise bahsi geçen bölge Türkiye olarak değerlendirilmektedir.


Çin'le Savaş - 2025
Çin'le Savaş - 2025
Çin'le Savaş - 2025

"Mars, Güneş, Venüs Arslan burcunda,
Arap prensi, kilisenin egemenliğini denizde yenecek,
İran’da bir milyondan fazla insan birleşecek,
Gerçek yılan Türkiye ve Mısır’a saldıracak."

“Gerçek yılan” Asyalı bir ejderhayı yani Çin’i anlatıyor. Bir milyondan fazla insan (asker) İran’da toplandığında Çin, Türkiye’ye ve Mısır’a saldıracak. ‘Arap Prens’ ifadesiyle, Orta Doğu yoluyla Asya’dan Avrupa’ya ilerleyen, orduları milyonlarla sayılan dev bir güç kastediliyor.
III. ve IV. Dünya Savaşları - 2076 - 2106
III. ve IV. Dünya Savaşları - 2076 - 2106
III. ve IV. Dünya Savaşları - 2076 - 2106

"Fas’tan çıkıp gelecek kralları Avrupa’ya,
Ruhları parçalayıp, kentleri yakıp yıkmaya,
Asya’nın büyüğü dev ordularla aşacak karayı, suyu,
Mavileri, babayı ve haçı kovalamaya."


Afrikalılar, eski Avrupa’nın üstüne yürümek için Doğu Asyalı halklarla anlaşıyor. Bir başka yerde Anibal’dan bahseden Nostradamus, İsa’dan 200 yıl önce filleriyle İspanya üzerinden Roma’ya yürüyen komutanı anımsıyor ve şöyle diyor: Başka bir deyişle, geçmiş günlerin sömürülen ülkeleri, yeni bir dünya savaşının başlamasına sebep olacak.

Savaşın devamını anlatan diğer bir kehaneti ise şöyle:

"Punya ve Galya kanlarından oluşan o adaları,
Kana boyuyor denizin derinliklerinden büyük neptün,
Ve, kolaylıkla elde edebilmek için bu kıyıları,
Öyle zararlı, çok daha fazla gökte yazılandan."


Büyük Neptün, yani ABD, Fas ve Tunus üstüne atom bombaları gönderiyor. Patlamalar öyle bir aydınlanmaya neden oluyor ki, geceler gündüz gibi oluyor. Ve Dünya, bu savaşlardan sonra 1000 yıllık barış çağına giriyor.
Dünyanın Sonu - 1 Mart 3797
Dünyanın Sonu - 1 Mart 3797
Dünyanın Sonu - 1 Mart 3797

Nostradamus'un kehanetler kitabında Dünya'nın sonu olarak 2012 yılı belirtildiği düşünülse de, 1555 yılında oğluna gönderdiği mektubunun kapağında 1 Mart 1555 - 3797 Kehanetleri yazmaktaydı. Ve mektubunda şöyle demişti:

"Onlar gelecek yılları doğru şekilde görenlerden hoşnut olmazlar. Dörtlükler bu yıldan 3797 yılına kadar kehanetleri içerir, ki bazı kişiler zamanın böyle büyük bir uzantısını gördükleri için memnun olmayacaklardır."
Son Kehaneti - 2 Temmuz 1566
Son Kehaneti - 2 Temmuz 1566
Son Kehaneti - 2 Temmuz 1566

1565 yılında Gut hastalığı ve romatizmaya yakalandı. 17 Haziran 1566 yılında hastalığı iyice ilerlediğinde vasiyetini ve kendi ölüm tarihiyle ilgili son kehanetini yazdı.

1 Temmuz 1566 gecesi yardımcısı iyi geceler dilemek için yanına geldiğinde, "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, zira sabaha ölmüş olacağım." dedi. Söylediği gibi 2 Temmuz sabahı 62 yaşında ölmüştü.
kaynak: wikipedia,line.do
 
Çok ilginç konu. ama 4. dünya savaşı olmayacak. 3. dünya savaşı ile beraber dünyanın sonu yaklaşacak.Belkide ahir zaman da yaşıyoruz ama bilmiyoruz. Üstad Bediüzzaman hazretlerin hesabına göre göreise kıyamet tarihi 2150 yılı civarı olacak. Kahinde olsa bir islam alimi kadar hakim olamaz bazı konulara. İlginç ve güzel konu. Kehanetlerinin bir çoğuda yüksek oranlarla beraber yaşandı.
 
Geri