MEB 100 Türk Edebiyatçısı

100 Türk Edebiyatçısı, Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükumeti (14 Mart 2003 - 29 Ağustos 2007) Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere hem Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatı ile ilişkilendirilerek yazarların kitaplarının okutulması hem de boş zamanlarını değerlendirmek üzere öncelikle başvurabilecekleri yazarların kaynak eserleri olarak tavsiye edilmesi için derlenmiş Türk yazarlar listedir.

MEB tarafından önerilen kitapların yazarları (Alfabetik sıra)​

 1. Abbas Sayar
 2. Abdülhak Şinasi Hisar
 3. Abdülhak Hamit Tarhan
 4. Ahmet Hamdi Tanpınar
 5. Ahmet Haşim
 6. Ahmed Hikmet Müftüoğlu
 7. Ahmet Kutsi Tecer
 8. Ahmed Midhat Efendi
 9. Ahmet Muhip Dıranas
 10. Ahmet Rasim
 11. Ahmed Vefik Paşa
 12. Arif Nihat Asya
 13. Âşık Veysel Şatıroğlu
 14. Giritli Ali Aziz Efendi
 15. Aziz Nesin
 16. Bâki
 17. Bayburtlu Zihni
 18. Behçet Necatigil
 19. Bilge Karasu
 20. Cahit Külebi
 21. Cahit Öztelli
 22. Cahit Sıtkı Tarancı
 23. Cemal Süreya
 24. Cemil Meriç
 25. Cevdet Kudret
 26. Ceyhun Atuf Kansu
 27. Dadaloğlu
 28. Dede Korkut
 29. Dertli
 30. Edip Cansever
 31. Eflatun Cem Güney
 32. Enis Behiç Koryürek
 33. Erzurumlu Emrah
 34. Evliya Çelebi
 35. Faik Baysal
 36. Fakir Baykurt
 37. Falih Rıfkı Atay
 38. Faruk Nafiz Çamlıbel
 39. Gülten Dayıoğlu
 40. Haldun Taner
 41. Halide Edib Adıvar
 42. Halikarnas Balıkçısı
 43. Halid Ziya Uşaklıgil
 44. Hüseyin Rahmi Gürpınar
 45. Karacaoğlan
 46. Kâşgarlı Mahmud
 47. Kâtip Çelebi
 48. Kemal Bilbaşar
 49. Kemal Tahir
 50. Köroğlu
 51. Mehmet Âkif Ersoy
 52. Memet Baydur
 53. Mehmet Emin Yurdakul
 54. Mehmet Fuad Köprülü
 55. Mehmet Kaplan
 56. Mehmet Rauf
 57. Melih Cevdet Anday
 58. Memduh Şevket Esendal
 59. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
 60. Mithat Cemal Kuntay
 61. Nahid Sırrı Örik
 62. Naîmâ
 63. Namık Kemal
 64. Nasreddin Hoca
 65. Nâzım Hikmet
 66. Necati Cumalı
 67. Necip Fazıl Kısakürek
 68. Nihad Sâmi Banarlı
 69. Oğuz Atay
 70. Oktay Rifat
 71. Orhan Kemal
 72. Orhan Şaik Gökyay
 73. Orhan Veli Kanık
 74. Ömer Bedrettin Uşaklı
 75. Ömer Seyfettin
 76. Özdemir Asaf
 77. Peyami Safa
 78. Pîr Sultan Abdal
 79. Refik Halit Karay
 80. Reşad Ekrem Koçu
 81. Reşat Nuri Güntekin
 82. Ruşen Eşref Ünaydın
 83. Sabahattin Kudret Aksal
 84. Sait Faik Abasıyanık
 85. Salah Birsel
 86. Sâmiha Ayverdi
 87. Sami Paşazade Sezai
 88. Sabahattin Ali
 89. Seydi Ali Reis
 90. Şeyh Galip
 91. Tarık Buğra
 92. Tevfik Fikret
 93. Turgut Uyar
 94. Yahya Kemal Beyatlı
 95. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 96. Yunus Emre
 97. Yusuf Has Hacib
 98. Zekeriyazade Yahya Efendi
 99. Zeki Ömer Defne
 100. Ziya Osman Saba

100-edebiyatci3433188faa178400.jpg
 
Geri