Ülke Slovakya Cumhuriyeti

slovakyaa371fe8f591a5124.jpg


Slovakya
slovakya.png
BaşkentBratislava
Resmî dillerSlovakça
Yönetim ŞekliParlamenter Cumhuriyet
Yüzölçümü49.035 km²
Nüfus5.445.080
Nüfus Yoğunluğu111/km²
Para birimiEuro (1 Euro = 100 Cent) (EUR)
Zaman dilimiUTC+1 (OAZD)-UTC+2 (OAYZD)
Telefon kodu+421
İnternet TLD.sk
Slovakya (Slovakça: Slovensko ) ya da resmî adıyla Slovak Cumhuriyeti (Slovakça: Slovenská republika ), Orta Avrupa'da bir ülkedir. Eski Çekoslovakya'nın bir parçasıdır. Başkenti ve en büyük şehri Bratislava'dır.

48.845 km² yüzölçümüne sahip ülkenin Avusturya ile 91, Çek Cumhuriyeti 215, Macaristan ile 515, Polonya ile 444, Ukrayna ile 90 olmak üzere toplam 1.355 km sınır uzunluğu vardır. Denize kıyısı yoktur.

İklimi ılımandır. Orta kısımlar ve kuzeyde dağlar, güneyde alçak araziler yer alır. En alçak noktası Bodrok Nehri 94 metre rakımlıdır. En yüksek noktası ise Gerlachovsky Stit 2.655 metredir.

Slovakya tarihi​

Orta Çağ: MÖ 450 civarında Slovakya topraklarına Keltlerin yerleştikleri bilinmektedir. MS 2 yılında Roma İmparatorluğu burada yerleşkeler kurmuş, MS 179 yılında imparator Marcus Aurelius zamanında Roma ordusu Tuna nehri boylarında yaşayan Cermen kabileleriyle Markomani Savaşları'nı yapmıştır.

Slavların bölgeye göç etmesi ise 5. yüzyıla rastlar. Batı Slovakya 7. yüzyılda Samo adında bir Frank tüccarın bölgeye yerleşmiş Slavların başına geçerek kurduğu Slav devletinin merkezinde yer alıyordu. 8. yüzyılda bölgede kurulan Nitra Prensliği komşusu olan Moravya'yla birlikte Büyük Moravya İmparatorluğunu oluşturuyordu. Bu imparatorluğun 10. yüzyılda çökmesi üzerine bölge Macarların eline geçti. 1000 yılından sonra Slovakya'nın büyük bir bölümü Macaristan Krallığı'nın bir parçası haline geldi. 1241 yılında Slovakya Moğol istilasına uğradı. 11 Nisan 1241 tarihinde Moğol kumandanları Sübedey Bahadır ve Batu Han Mohi Savaşı'nda Macar kralı IV. Béla'nın ordularını ağır bir yenilgiye uğrattılar. Moğol istilası halk arasında açlık ve yoksulluğa neden oldu. Slovakya'nın etnik mozaiğine 13. yüzyılda Karpat Almanları, 14. yüzyılda ise Ulaklar ve Yahudiler eklendi.

12. yüzyılda inşa edilmiş Spiš Kalesi Yeni Çağ : 15. yüzyılda Slovakya hızla gelişmeye başladı. Macar kralı Matthias Corvinus 1465 yılında Bratislava'da ilk üniversiteyi kurdu. 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu'nun Mohaç Muharebesi'ni kazanarak Budin (Budapeşte) kentini ele geçirmesi sonucu Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı Devleti'ne katıldı. Macarların geri kalan bölümü Habsburgların himayesi altında Slovakya topraklarında yaşadılar ve Bratislava bu bölgenin başkenti rolünü oynadı. 1683-1699 yılları arasındaki Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nı kaybeden Osmanlılar Macaristan'dan geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu tarihten sonra Slovakya'nın önemi azaldı. Bratislava 1848 yılına kadar Macaristan'ın başkenti olma özelliğini korudu, bu tarihten sonra başkent Budapeşte'ye taşındı. Slovakya 20. yüzyıla kadar Macaristan'ın bir parçası olarak Avusturya İmparatorluğu'nun içinde yaşadı.

1848 Devrimleri sırasında Slovaklar Macaristan'dan ayrılmak amacıyla ayaklanan Macarlara karşı Avusturya İmparatorunu desteklediler. Ancak bu çabaları başarısız kaldı. 1867-1918 yılları arasındaki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde Slovaklar Macarlardan ağır bir baskı gördüler. Macar hükümeti tarafından güdülen Macarlaştırma siyasetinin etkisi altında yaşadılar.

Yakın Çağ : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve Karpat Rutenya ile birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline geldi. Yeni kurulan bu Çekoslovakya devleti Çek ve Slovakların yanı sıra Almanca, Macarca, Lehçe ve Rutence konuşan azınlıklara sahipti. Adolf Hitler 1938 yılında Nazi yanlısı bir Çekoslovak vatandaşı olan Konrad Henlein'in desteğiyle Sudetenland bölgesine el koydu. Polonya Polonyalıların çoğunlukta olduğu Český Těšín bölgesini işgal etti. Macaristan da 1938 yılı sonunda Slovakya ve Karpat Rus bölgesini kazandı. II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Slovakya Nazi Almanyası'yla anlaşarak Çekoslovakya'dan ayrıldı. Çek toprakları da Almanya tarafından işgal edildi. İşgal döneminde 390.000 Çekoslovak vatandaşı (83.000 Yahudi dahil) Naziler tarafından öldürüldü. Nihayet 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyet ve Amerikan birlikleri ülkeye girerek Alman işgaline son verdiler.

1945-1946 yıllarında Çekoslovakya 2,7 milyon Alman kökenli halkı Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Almanya ve Avusturya'ya sınırdışı etti. Almanlara karşı katliamlar yapıldı. Almanlar toplama kampları ve hapishanelerde tutsak edildi. Kısa bir süre boyunca Çekoslovakya'nın Alman azınlığı ortadan kayboldu. Bu arada Çekoslovakya'da Komünist Parti güç kazanmaya başlamıştı. 1948 yılında yönetim komünistlerin eline geçti. Bu tarihten sonra 41 yıl boyunca Çekoslovakya Doğu Bloku'nda yer aldı.

5 Ocak 1968 tarihinde iktidara gelen Alexander Dubček siyasi bir liberalleşme dönemi başlattı. Ancak Prag Baharı adı verilen bu dönem aynı yılın 20 Ağustosunda Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona erdi.

Kasım 1989'da Çekoslovakya Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle demokrasiye dönüş yaptı. 1 Ocak 1993 tarihinde ülke barışçı bir biçimde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki ülkeye ayrıldı. Her iki ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar yapıldı. Slovakya 29 Mart 2004 tarihinde NATO'ya 1 Mayıs 2004 tarihinde de Avrupa Birliği'ne katıldı.

Slovakya bayrağı​

Slovakya devletinin resmi bayrağı olan Slovakya bayrağı ilk defa 1 Eylül 1992 tarihinde Slovak anayasasında bahsedildi. Bu yeni bayrak ilk defa 3 Eylül 1992'de saat 20:22'de Bratislava kalesinde dikildi. Ancak bayrağın şekli hafiften değiştirildi. Bayrağın son hali 18 Şubat 1993'te Slovak parlamentosunun bir yasasıyla kesinleştirildi.

Slovakya bayrağı kırmızı-beyaz renklerinde olan Slovak bayrağına ve Panslavizm renkleri Beyaz-Mavi-Kırmızı'ya dayanır. Bayrak ayrıca Slovak armasını taşımakta.

Slovakya bayrağı Avrupa Birliği'ne üye olan Slovak Cumhuriyeti'nin ulusal sembollerinden biridir. Bayrağın tarihi, modelin oluşturulmasından birkaç yıl önce geçmesine rağmen, bu bölgenin sınırlandırılmasıyla başlar. Çekoslovakya ile ilişkisi Slovakya'nın ne olacağı konusunda mantıklı olacaktı..

Bayrağı oluşturan parçaların her birinin katma değeri vardır. Bunlar, komünist rejimin çöküşünden ve Çekoslovakya'nın ayrılmasından sonra, Slovakya'nın bağımsızlığı ile 1993'ten itibaren öne çıkıyor. Bayrak üç eşit yatay çizgiden oluşuyor.

Birincisi beyaz, ikincisi mavi ve üçüncü kırmızı. Bu renkler, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tarafından da paylaşılan Pan Slavlar olarak bilinir. Bayrağın sol tarafında, mavi bir tepe üzerinde beyaz bir haç ve kırmızı bir arka plan bulunan Slovakça arması bulunur..

Bu sembol bayrağın üç rengini tutar ve onu her zaman diğer pavyonlardan ayırmak için ona eşlik eder. Slovakya’nın bir Avrupa Birliği üyesi olduğu göz önüne alındığında, bayrağı her zaman Avrupa Birliği’ninkiyle yer paylaşır.

Slovakya’daki Türk izleri​

Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’daki egemenliği sırasında Türklerin şimdiki Slovakya’nın yer aldığı bölge ile de etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Bu çerçevede Slovakya topraklarının bazı bölümleri kısa süreli de olsa Türk kontrolü altında kalmış, burada mevcut kalelerin bir kısmı tahrip edilmiş, bazıları ise Türk kalesi olarak bir süre kullanılmıştır. Türk akıncıların zaman zaman ülkenin iç bölgelerine kadar ilerledikleri tarihi verilerden anlaşılmaktadır. Nitekim Osmanlı güçlerince 1554’de Filakovo kalesi kuşatılmış, Filakovo Sancak’ının oluşturulmasından sonra 400 köy Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Osmanlı kuvvetleri 1663 yılında ülkenin güneybatısında yer alan Nitra, Nove Zamky ve Levice kentlerini bir yıl boyunca kontrol altında tutmuşlardır.

Slovakya arması​

Slovakya armasıSlovakya'nın kalkanı ülkenin ulusal sembollerinden biridir. Üç dağın zirvesinin dibi olarak kalan tamamen kırmızı bir alandır. Ortada bir çift gümüş beyaz haç tutar; bu uçları içbükey ve yatay çizgilerinde biraz daha genişliyor. Haç, Hristiyanlığa dayanan insanların dini inançlarını ifade eder. Kökeni üç önemli rakamdan ilham alıyor.

Üç aziz hakkında: Saint Benedict, Saint Cyril ve Saint Methodius. Hepsi Slovakya'dan havarilerdi, bu yüzden Avrupa çapında saygı görmüş olsalar bile, bu şekilde haraç ödeniyorlar. Bununla birlikte, haç da başka anlamlara sahiptir. Birçoğu, bunun, Bizans İmparatorluğu döneminde iki misyoner kardeşin Slovakya'ya getirdiği haçın bir temsili olduğunu düşünüyor.

Orijinal olarak, üç dağ, ikisi Macaristan topraklarının bir parçası ve Slovakya'dan yalnızca biri olan üç özel ülkeye atıfta bulundu: Faltra.

Diğer ikisi Tatra ve Matra. Aynı şekilde, dağlar yeşildi, ancak paneslav renklerine uymadıkları için gölgeyi maviye çevirmeye karar verildi..

Coğrafya​

Slovakya dağlık olmasıyla bilinen bir ülkedir, Karpatlar ülkenin neredeyse yarısını kaplar. Bu sıradağların arasında Tatra Dağları'nın yüksek zirveleri de mevcuttur. Kuzeyde, Polonya sınırı yakınlarında Yüksek Tatralar çok sayıda göl ve vadiye, bunun yanı sıra 2655 metre ile ülkenin en yüksek noktası olan Gerlachovský štít ile sembolik öneme sahip Kriváň Dağı'na ev sahipliği yapar.

Slovakya'nın en önemli nehirleri Tuna, Váh ve Hron nehirleridir. Tisa Nehri bazı bölgelerde Macaristan sınırını belirler.

Slovakya iklimi ılıman iklimle karasal iklimin arasında bulunur. Yazlar nispeten ılık, kışlar soğuk, bulutlu ve nemli geçer. Ülkede bölgeden bölgeye iklim farklılıkları vardır, bu farklılıklar Bratislava, Košice, Poprad ve Spiš yerleşimlerinde görülebilir.

Slovakya, bir Orta Avrupa ülkesidir. Yüzölçümü 49.035 km2 dir. Soğuk savaşın sona ermesi ve Batı ve Doğu Bloklarının birleşmesiyle Avrupa’nın merkezinde bir konum kazanmıştır. Slovakya’nın batıda Avusturya ve Çek Cumhuriyeti, kuzeyde Çek Cumhuriyeti ve Polonya, doğuda Ukrayna ve güneyde Macaristan ile sınırı bulunmaktadır. En uzun sınırı Macaristan (515 km) en kısa sınırı Ukrayna (90 km) iledir. Başkent Bratislava ülkenin batısında, Tuna nehri kıyısında yerleşik olup, Viyana’ya yaklaşık 60 km, Budapeşte’ye 200 km ve Prag’a 330 km. uzaklıktadır.

Dağlık bir yapıya sahip olan Slovakya’da Karpat dağları ülkenin hemen tamamının kuzey kesimini kaplamaktadır. Bunların arasında yüksek zirveleriyle ülkenin önemli kayak merkezlerine ev sahipliği yapan Tatra Dağları önemli yer tutmaktadır.

Slovakya’da Tuna Nehri’nin haricinde önemli sayılabilecek akarsular Vah ve Hron nehirleridir.

Konuşulan Diller​

Slovakya'nın resmi dili Slovakçadır.Macarca, güney bölgelerinde yaygın olarak konuşulmaktadır. Rusça, kuzeydoğuda bulunan bazı bölgelerinde kullanılmaktadır. İngilizce yoğun olarak genç nüfus tarafından konuşmaktadır. Uzun yıllardır ülkede yaşayan halkın bir kısmı Almanca bilmektedir.

Din ve İnanç​

Ülke nüfusunun yüzde 62’si kendisini RomenKatolik kilisesine bağlı, yüzde 13'ü inançsız, yüzde 8,9'u Protestan, yüzde 5,9'u Evanjelist, yüzde 3,8'i Rum Katolik, yüzde 2'si Kalvenist, yüzde 0,9'u Ortodoks olarak tanımlamaktadır. Geriye kalan yüzdelik kesimi 5.000'e yakın Müslüman ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde sayıları 90.000 iken kıyıma uğrayan ya da göç eden Yahudilerden geriye kalmış yaklaşık 2.300 kişi ve diğer inanışlar oluşturmaktadır.

İklim​

Slovakya iklimiOrta Avrupa'da bulunan Slovakya, ılıman ve karasaliklim arasında bulunmaktadır. Yaz ayları sıcak ve nemli geçmektedir. Sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselebilmektedir. Akşamları ise 20 dereceye kadar düşebilmektedir.

Kış ayları ise oldukça soğuk ve bol yağışlı geçmektedir. Sıcaklıklar özellikle Ocak ve Şubat aylarında -10'a kadar düşüş gösterebilmektedir.

Ekonomi​

Krizden etkilenmeden önce Slovakya 2002-2007 döneminde gösterdiği güçlü ekonomik büyüme hızından dolayı “TatraKaplanı” olarak anılmaktaydı. Ancak krizle birlikte oldukça sarsıldı ve işsizlik önemli problemlerinden biri haline gelmiştir.

Krizden sonra Slovakya merkezi planlı bir ekonomiden, piyasa odaklı bir ekonomiye dönüştürülmüştür.

Kültür​

Slovakya insanları oldukça sıcakkanlı ve arkadaşcanlısı olarak bilinmektedir. En kötü olabilecek şey sizinle bir bira içerek, tarihlerini anlatmaları olacaktır. 1993'te bağımsızlığını kazanmış olan ülke, genç olmasından dolayı halk bu konu hakkında oldukça hassas davranmaktadır.

Mutfak​

Slovakmutfağı komşuları olan Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'nın mutfak kültürlerinden oldukça etkilenmiştir. Geleneksel Slovak mutfağı ağırlıklı olarak domuz eti, kümes hayvanları (tavuk en çok tercih edilen olmakla birlikte ördek kaz, hindi tavuğu izlemektedir) un, patates, lahana ve süt ürünleri üzerine kuruludur.

Slovak mutfağı çoğunlukla basit ve doyurucu yemek tarifleri odaklanmaktadır. Et yemeklerinin çeşitliliğinin yanı sıra eğer bir vejetaryen iseniz, şehirlerde yemek çeşitliliği bu konuda oldukça bulunmaktadır.

Slovakya mutfağıMutfağın geleneksel yemekleri bryndzovehalusky, bryndzovepirohy ve patateshamuru ve bryndza ile yapılan diğer tariflerdir. Bryndza koyun sütü ile yapılan güçlü bir tada ve aromaya sahip olan tuzlu bir peynirdir. Bryndzovehalusky her geleneksel Slovak restoranın menüsünde bulunmaktadır.

"Sauerkraut" tipik bir lahana çorbasıdır. "Krvavnica"(kanlı sosis ) domuzun tüm parçaların doğranarak yapılmış olan bir Slovak yemeğidir. Kapustnica, genellikle Noel'de yenen ama restoranlarda tüm yıl boyunca servis edilmekte olan bir lahana çorbasıdır.

Gulaş oldukça sağlıklı ve doyurucu yöresel yemeklerinden bir tanesidir. İçi baharat, biftek, soğan, sebze ve ezilmiş patates ile doldurulmuştur.

Sokak yemeği kültürlerinin içinde en ünlülerinden bir tanesi lokse'dir. Genellikle patatesle yapılan gözleme çeşitli dolgular ile (ördek veya kaz ciğeri ezmesi, haşhaş tohumu veya reçel gibi) servis edilmektedir. Bir diğeri ise büyük kızarmış yassı bir ekmeğin üzerinde sarımsak, peynir ve en tepesinde ketçap/ekşi krema ile servis edilen langos'tur.

Büyük şehirlerde, Çin, Thai, Japon, İtalyan, Fransız ve diğerleri de dâhil olmak üzere etnik restoran seçimi ulaşabilmektedir.

Alkollü olmayan içecekler arasında Vinea (hem kırmızı hem beyaz üzümle yapılan gazsız içeçek), oldukça yumuşak bir içkidir ve mutlaka denenmesi gerekenler arasındadır. Kofola, kola benzeri yerel halk arasında çok popüler olan bir içki türüdür.

İçmek Slovak kültürünün bir parçası konumundadır. Yasal yaş sınırı 18'dir. Bazı içecekler alışıldığından daha güçlü olabilmektedirler ve Slovakya standart şat bardakları 40 mililitre'dir. ZlatyBazant, SmadnyMnich, Topvar ve Saris yerel biralarıdır. Çeşitli yerel şarapları bulunmaktadır. En ünlü içkilerinden bir tanesi cin türü olan Borovicka'dır.

Maden suları, dünyanın en iyileri arasındadır. Restoranlarda ücretsiz su getiriliyor oluşu hizmet kültürünün bir parçası değildir. Büyük olasılıkla köpüklü maden suyu getirilecektir ve ücreti istenilecektir. Çeşme suyu oldukça güvenilirdir.

Slovakya’da Bulunan Türkiye Dış Temsilcilikleri​

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres: Kuzmanyho 16, 974 01 Banská Bystrica - Slovakya
Telefon: 421 48 412 37 72
Faks: 421 48 415 50 90
E-posta:honoraryconsul.turkey@zelpo.sk
İnternet sitesi:T.C. Dışişleri Bakanlığı Bratislava Büyükelçiliği
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma (09.00 - 12.30)(14.00 - 18.00)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Çekoslovakya (1918-1992)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    248
Slovakya'da Vinyet ve Farlara Dikkat
 • Ugur
 • Ugur,
 • Sıla Yolu
 • 2    5K
SOCAR - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    261
Muz Cumhuriyeti
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    210
Mohini - Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Fili
 • Ugur
 • Ugur,
 • Hayvanlar Alemi
 • 0    359
Geri