Türklerin en cok sevmedikleri kimler?

Kaptan43

5 Yıldızlı Kaptan
Katılım
16 Nisan 2013
Türkler'in yüzde 49'u ABD'yi "düşman" olarak görüyor. İşte 38 bin kişi ile yapılan anketin sonuçları...

Amerikan araştırma kuruluşu PEW’in yaptığı son ankete göre Türkiye’de ABD’ye olumlu bakan Türklerin oranı altı puan artarak yüzde 21’e ulaştı. Geçen yılki PEW araştırmasında ABD’ye pozitif bakan Türklerin oranı yüzde 15 olarak açıklanmıştı. Türklerin yüzde 49’u ABD’yi “düşman” olarak görüyor.

Rakam dünyada elde edilen en yüksekoranlardan biri oldu. Türkler aynı zamanda Çin’i de en yüksek oranda “düşman” olarak gören dört ülkeden biri. Pasifik ülkelerinin oluşturduğu sıralamaya Türkiye yüzde 36’lık oranla girdi. Dünyada Çin'in süper ekonomik güç olarak ABD'nin yerini almaya başladığı görüşü yaygınlaşıyor.

-38 BİN KİŞİ İLE YAPILAN ANKET-

Washington'da bulunan PEW Araştırma Merkezi’nin “Amerika’nın Küresel İmajı Çin’den Daha İyi” başlığını taşıyan son araştırması yayımlandı. “Birçok Görüşe Göre Çin Dünyanın Önde GelenGücü Haline Geliyor” alt başlığıyla sunulan anket için Türkiye’de Mart ayında bin yetişkin ile,dünyada ise 39 ülkede 38 bin kişiyle görüşüldü.

Araştırmada, “Son yıllarda olduğu gibi Amerika’nın imajının en olumsuz olduğu bölgeler Müslümandünyada, özellikle Pakistan (yüzde 11 olumlu bakıyor), Ürdün (yüzde 14), Mısır (yüzde 16) ve Filistin toprakları (yüzde 16). Son yılın rakamı olan yüzde 15’e göre aslında hafif bir iyileşme olsa da Türklerin sadece yüzde 21’i ABD’ye olumlu bakıyor. Fakat Müslüman dünyası bu konuda hiç de tek biçimli değil ve Amerika, çoğunluğu Müslüman olan Batı Afrika’daki Senegal veGüneydoğu Asya’daki Endonezya ve Malezya’dan büyük ölçüde olumlu oy alıyor” denildi.

Orta Doğu’da İsrail’in yüzde 83’ü, Lübnan’ın yüzde 47’si, Tunus’un yüzde 42’si ABD’ye olumlu bakıyor. 1999-2000 yılında ABD’ye olumlu bakan Türklerin oranı yüzde 52 idi.

Araştırma raporuna göre Türklerin yüzde 21’i ABD’yi olumlu bulurken, Çin hakkında olumlu düşünceye sahip olanların oranı yüzde 27 çıktı. Raporda, “Araştırma yapılan ülkelerin çoğunda 30 yaş altı kesim genellikle ABD hakkında olumlu görüşe sahip. Bu özellikle, sadece yüzde 8’inin olumlu değerlendirdiği 50 yaş yukarısı kişilere göre 18-29 yaş arasındakilerin yüzde 38’inin ABD’yi olumlu değerlendirdiği Türkiye için geçerli” ifadesi yer aldı.

Araştırmanın sonuçlarından bazıları şöyle:

-Türklerin yüzde 36’sı Çin’in dünya lideri olduğunu ya da olacağını söylüyor. İspanyolların yüzde 71’i, Fransızların yüzde 70’i aynı kanıda. ABD’nin komşusu Kanada’da ise Çin’in dünya lideriolduğunu düşünenlerin oranı İngilizlerden bir puan yüksek: Yüzde 67. Çinlilerin ise yüzde 66’sı kendi ülkelerinin dünya lideri olduğu ya da olacağını belirtiyor. ABD’de bu fikre inananların oranıyüzde 47.

-Araştırmada Obama’nın dünya da dış ilişkiler hakkında olumlu işler yaptığına inananlar da ölçüldü. Obama hakkında dünyada insanların genelde olumlu düşünceye sahipler. Ancak Türkler 2009’da yüzde 33 oranında ABD Başkanı’na destek verirken oran bugün yüzde 29’a indi. Amerikalıların yüzde 74’ü 2009’da Obama hakkında olumlu düşünüyordu bugün oran yüzde 57.

-Orta Doğu ülkeleri arasında sadece İsrail’in yüzde 90’ı ABD’yi bir ‘partner’ olarak görüyor. Filistinlilerin yüzde 76’sı ABD’yi düşman olarak değerlendiriliyor ve bu en yüzde olarak ölçüldü. Türklerin yarısına yakını (yüzde 49), Lübnanlıların yüzde 46’sı ABD’ye düşman dedi. Ancak Lübnan’da Şiilerin yüzde 86’sı, Hıristiyanların yüzde 38’i, Sünnilerin yüzde 25’i aynı görüşte. Türklerin dörtte birinin bu konuda bir fikri bulunmuyor.

-TÜRKLER İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA (DRONE) KARŞI-

-Türklerin yüzde 82’si insansız hava araçlarına karşı, sadece yüzde 7’si onaylıyor. Olumsuz bakışın bu kadar yüksek çıkmasına insansız hava araçlarının Müslümanlara karşı kullanıldığıdeğerlendirmesinin neden olduğu sanılıyor. Filistinlilerin yüzde 84’ü, Mısır ve Yunanistan’ın da yüzde 89’u aynı görüşte. İsraillilerin sadece yüzde 23’ü ‘drone’ denilen insansız hava araçlarınakarşı.

-ABD dahil 15 ülkenin büyük bölümü ya da çoğunluğu Çin’i ne düşman ne de bir partner olarak görüyor. ABD’de tarafsızların oranı yüzde 58. Sadece dört ülkede önemli bir azınlık Çin’i ülkelerinin düşmanı olarak görüyor. Bu dört ülke şöyle: Japonya (yüzde 40), Filipinler (yüzde 39), İtalya (yüzde 39), İtalya (yüzde 39), Türkiye (yüzde 36).

-PASİFİK DIŞINDA ÇİN’İ BÜYÜK ORANDA DÜŞMAN GÖREN TEK MİLLET TÜRKLER-

-18-29 yaş arası Türklerin yüzde 47’si Çin’e olumlu bakıyor. Oran 50 yaş yukarısı Türklerinoranından üç kat fazla. Dikkat çekici bir unsur da genç-yaşlı kuşak arasında Çin’e bakışta bu denli büyük farkın yaşandığı ilk sıradaki ülkenin Türkiye olması.

-Türklerin yüzde 57’si dünyanın süper ekonomik gücü olarak ABD’yi görüyor. Türkler için ABD’yi Çin (yüzde 17), Japonya (yüzde 4), AB (yüzde 6) izliyor. Orta Doğu’da dünyanın süper ekonomikgücü olarak ABD’yi Türkiye kadar önde gören diğer ülke İsrail. Ürdün ise Çin’in dünyanın süperekonomik gücü olduğunu düşünüyor.

-Türklerin yüzde 64’ü Suudi Arabistan’da yönetimin kişilerin özgürlüklerine saygı göstermediğini, yüzde 11’i gösterdiğini belirtiyor. İran’da kişisel özgürlüklere saygı gösterilmediğini düşünenlerinoranı ise yüzde 68. Sadece yüzde 9’u İran’ hakkında bu alanda olumlu düşünüyor.

-ABD ve Çin halkları birbirlerine giderek artan bir kuşkuyla bakıyor. Dünyada birçok ülkede ABD'nin önde gelen ekonomik ve siyasi güç olarak yerini Çin'e bırakmaya başladığı görüşüortaya çıktı.

-23 ülkede çoğunlukla ya da büyük ölçüde ya Çin'in ABD'nin yerine geçtiği ya da eninde sonunda ABD'nin yerini alacağı görüşü ağırlık kazandı. Çinlilerin bu konuda hiçbir kuşkuları yok. Ancak ABD'liler bunun tam da böyle olmayabileceğini belirtiyor"

Haber365
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Geri